Watersporters houd rekening met de vogels

HOLLUM/NES/BUREN – De komende week blijft het prima weer om te recreëren op, rond of boven het water. Wat veel mensen niet weten is dat het water voor veel vogels een belangrijke plek is om te rusten of naar voedsel te zoeken.

Vogelbescherming Nederland roept daarom alle waterrecreanten op om zich te houden aan de regels, zodat vogels hun energie kunnen stoppen in het ‘opvetten’ voor de winter.   

Verstoring door recreatie  

Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022). Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Het is zelfs zo erg dat de strandplevier vanwege verstoring door recreatie dreigt te verdwijnen uit ons land. Vooral grote aantallen recreanten veroorzaken verstoring. En naast honden, leveren onvoorspelbare verstoringen – zoals speedboten en kitesurfers – eveneens veel stress op. Waterrecreatie heeft dus ook een grote impact op vogels.

Kitesurfen meest verstorend

Een vorm van watersport die verstorend werkt is het kitesurfen, een sport die de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. Kitesurfen is ongeveer de meest bedreigende activiteit voor vogels. Vogels zien in de kite met zijn grillige bewegingen een groot gevaar. Goede nieuws is wel: als kitesurfers blijven op de afgebakende stukken water die speciaal voor hen zijn ingericht zie je daar direct effect van. Vogels leren snel en weten dat ze buiten die zone veilig zijn. Het zogenaamde zoneren is dus zeer effectief. Vogelbescherming roept iedereen en kiters in het bijzonder dus op om alleen op de aangewezen kite-plaatsen te kiten.

Voorlichting noodzakelijk

Voorlichting aan kitesurfers en andere watersporters is noodzakelijk. Vooral omdat verstoring van op het water rustende of naar voedsel zoekende vogels bijna nooit moedwillig plaats. Het lijkt immers op de vogels even opvliegen en later weer (elders)neerdalen.

In het echt betekent dit dat vogels continu energie verspillen aan zichzelf in veiligheid brengen. En onbekend maakt onbemind. Daarom heeft Vogelbescherming dit filmpje  gemaakt. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen helpen om dit filmpje te verspreiden. 

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 788

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *