Waterschapslasten duurder

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân kondigt onlastenstijging aan.
Om de veiligheid van de inwoners van Fryslân en Groninger Westerkwartier ook in de toekomst te garanderen, is stijging van waterschapslasten nodig. Wetterskip Fryslân gebruikt de komende jaren het overgrote deel van de bestaande financiële reserves, om de lastenstijging voor de belastingbetaler zo laag mogelijk te houden.

Het belastingsysteem is opgebouwd uit twee delen: zuiveringsbeheer en watersysteembeheer. Bij zuiveringsbeheer stijgen de lasten minimaal. Het beheer van de waterzuiveringen is op orde en er zijn geen grote investeringen te voorzien. Bij watersysteembeheer moet wel veel worden geïnvesteerd en stijgen de lasten. Dit is nodig om het beheergebied van het waterschap voldoende klimaatbestendig te maken. Het dagelijks bestuur stelt daarom voor om de watersysteemheffing vanaf 2010 met ruim 4 % te verhogen.

Het klimaatbestendig maken van het beheergebied omvat een fors investeringsprogramma met een breed pakket nieuwe maatregelen, zoals waterberging en gemalen. Daarnaast wordt het totale takenpakket van het waterschap de komende jaren uitgebreid. Onder andere met de overname van het grondwaterbeheer, de zandige kust (primaire waterkering) en overname waterbeheer bebouwd gebied. Veel belastinggeld is nodig voor het verhogen en versterken van oevers en kaden om aan de nieuwe normen te voldoen.

Bij een verhoging van de belasting voor watersysteembeheer met ruim 4 %, ontstaat vanaf 2012 een structureel tekort van circa € 8 miljoen per jaar. Dat komt omdat de reserves dan vrijwel uitgeput zijn. Er wordt voorgesteld om nog dit jaar een maatregelenpakket samen te stellen, om dit tekort te voorkomen. Het waterschap bekijkt de komende maanden onder andere het oude en nieuwe beleid binnen watersysteembeheer. Het bestuur moet daarna keuzes maken. Dan blijkt of er genoeg bespaard kan worden om het gat van acht miljoen te dichten.

De jaarafrekening van 2008 laat overigens een fors overschot zien. Een van de oorzaken is dat een deel van de ambitie nog niet volledig is gerealiseerd. Er wordt daarom voortdurend gewerkt aan verdere professionalisering van de organisatie. Het waterschap investeert onder meer in een samenwerkingsgerichte cultuur en het maken van kostenbewuste afwegingen.

De voorstellen moeten nog wel door het algemeen bestuur van het waterschap worden goedgekeurd.
Bron: Wetterskip Fryslân

© Persbureau Ameland  2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *