Waterharmonica voor Ameland

HEERENVEEN – Antea Group heeft voor het Wetterskip Fryslân een schetsontwerp opgesteld voor een Waterharmonica op Ameland. De aanleg heeft als doel een kwaliteitsverbetering van het RWZI water. Hiermee wordt de belasting op het Wad gereduceerd. Daarnaast wordt met het nagezuiverde water een lokstroom voor vissen gerealiseerd, die de intrek van vissen via de nieuwe uitwateringsduiker moet verbeteren.

Begin 2016 stelt Antea Group op basis van het schetsontwerp het definitieve ontwerp op. Dan wordt ook voorlichting gegeven aan gemeente Ameland en de burgers van het eiland.

In een Waterharmonica worden natuurlijke technieken toegepast (riet, waterplanten en organismen). Door de semi-technische inrichting ontstaat een geleidelijke overgang van de rioolwaterzuivering naar het ontvangende water. Schadelijke stoffen worden verwijderd, de samenstelling ‘ecologisch gezonder’ en het gereinigde afvalwater is schoner en beter bruikbaar.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van ruimte is gekeken naar een praktisch ontwerp dat in de toekomst eenvoudig is uit te breiden. Functionaliteiten die voor de Amelandse Waterharmonica een rol spelen zijn:

  • Reduceren lozing op het wad;
  • Creëren lokstroom binnen- en buitendijks om vismigratie te bevorderen;
  • Waterketen en peilbeheer Ameland;
  • Betrekken van natuurgebied Waddenzee;
  • Ontwikkeling recreatiegebied.

Bij het ontwerpen van de Amelandse Waterharmonica heeft Antea Group veel oplossingsrichtingen verkend: het water binnendijks inzetten (integreren in het watergebiedsplan), het water buitendijks inzetten (een brakwater natuurgebied) en de realisatie van een vispassage.

Bron: Antea Group

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *