Water Natuurlijk wint

LEEUWARDEN – Water Natuurlijk met lijsttrekker Roel de Jong uit Oranjewoud heeft in totaal de meeste stemmen gekregen tijdens de verkiezingen voor een nieuw bestuur van Wetterskip Fryslân. Water Natuurlijk, dat in totaal 22.267 stemmen kreeg, komt in 2009 met drie zetels in het algemeen bestuur van het waterschap. Van de achttien te verdelen zetels van het nieuwe bestuur gaan er verder drie zetels naar de PvdA, eveneens drie naar het CDA en drie naar Lagere Lasten Burger. Partij voor het Noorden is de enige van de negen deelnemende partijen aan de verkiezingen die niet voldoende stemmen had binnengehaald voor een zetel. Het stembureau van Wetterskip Fryslân heeft deze uitslag zaterdagmiddag 29 november 2008 om 16.00 uur bekend gemaakt.

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Roel de Jong, Willem Bosgra en Pyt Achenbach van Water Natuurlijk. De PvdA leveren Fimke Hijlkema, Klaas Zwart en Henk Mulder. Verder hebben Rein Ferwerda (ChristenUnie), Lilke Folkertsma (FNP),  Harry Boon, Paula Burg-Boersma en Pieter van der Zwaag (CDA), Tine Bijstra-De Vries en Henk Beerda (Werken aan Water), Lieuwe Tamminga (VVD), Hessel Bouma, Sjerp de Jong en Anna Sytsma (LagereLastenBurger) zitting in het bestuur. Van de Partij van het Noorden werd geen kandidaat in het bestuur gekozen.

Hoog opkomstpercentage
Uiteindelijk hebben 131.616 inwoners uit het werkgebied van Wetterskip Fryslân een geldige stem uitgebracht. Dat betekent dat 27,9 procent van de stemgerechtigden aan de verkiezingen hebben meegedaan. Dijkgraaf Paul van Erkelens was tevreden met deze opkomst. Samen met waterschap Reest en Wieden (Overijssel) en twee waterschappen in Zeeland behoorde Wetterskip Fryslân tot de top vier van de waterschappen met de hoogste opkomstpercentages.
Bron± Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *