Wat moet er anders in Waddengebied Werelderfgoed

LEEUWARDEN – Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) nodigt jongere en oudere bewoners van het Waddengebied uit om mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving. Vanaf begin december start PRW een zoektocht naar braakliggende terreinen, verouderde of leegstaande gebouwen, boorplatformen of andere landschappelijke elementen die een nieuwe invulling of bestemming zouden moeten krijgen. Passen ze nog bij de kernwaarden van het Waddengebied? Hebben ze historische of ecologische waarde? Nemen we er afscheid van of bedenken we er een andere bestemming voor die wel past bij het unieke leef- en natuurgebied? Samen met de bewoners en experts gaat PRW op zoek naar antwoorden.

Wadziejij.nl

De Wadden vormen een uniek natuurgebied, en het is daarom ook dat het grootste deel van de Waddenzee 10 jaar geleden is aangewezen als Werelderfgoed. Om in de toekomst te kunnen blijven genieten van de ruimte, rust en openheid van de Wadden, nodigt PRW bewoners uit mee te denken en praten over de huidige staat van dit bijzondere gebied. Op de website www.wadziejij.nl, die op zaterdag 14 december wordt gelanceerd, kunnen bewoners tot half februari 2020 zelf gebouwen en/of plekken nomineren of stemmen op andermans suggesties. Van de nominaties met de meeste stemmen wordt een lijst gemaakt waar in het voorjaar van 2020 tijdens bijeenkomsten met bewoners over door wordt gepraat. In samenwerking worden er ideeën bedacht voor een nieuwe invulling of aanpassing van de desbetreffende gebouwen en/of plekken. 

De resultaten van de stem- en nominatieronde worden samen met de uitkomst van de bijeenkomsten gebundeld en voorgelegd aan verschillende experts op het gebied van architectuur, openbare ruimte, natuur en innovatie. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid en uitvoering van de ideeën. De resultaten worden uiteindelijk gepubliceerd op www.rijkewaddenzee.nl en gepresenteerd aan de opdrachtgevers van PRW. 

Over Programma naar een Rijke Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee is een tijdelijke organisatie die ‘tussen de linies van beleid en beheer’ opereert en complementair is aan de bestaande organisaties in het Waddengebied. De opdrachtgevers zijn ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de 3 Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Het doel van PRW is om in opdracht, en aanvullend aan haar opdrachtgevers, bij te dragen aan het realiseren van het perspectief Waddengebied 2050. 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *