Wakker worden voor De Sionsberg

DOKKUM – "Wakker worden! Wakker worden! Wakker worden!" roept de Actiegroep Red De Sionsberg.

"Het jaartal 2012 kan bijgeschreven worden in de geschiedenisboeken van Dokkum zoals eerder 754, Bonifatius bij Dokkum vermoord, maar nu zijn het ongeboren kinderen die het levenslicht in Dokkum niet meer te zien krijgen.

Het is vijf over twaalf ……. de klok moet achteruit. Het besluit om de geboortezorg per 1 augustus 2012 in Dokkum te sluiten moet worden teruggedraaid.

Iedereen, maar dan ook iedereen moet beseffen, dat het afgelopen is met de maatschappelijke ontwikkeling van onze omgeving als De Sionsberg sluit.

Wanneer de geboortezorg en de kinderafdeling gesloten worden zal het nooit, maar dan ook nooit meer mogelijk zijn, om te mogen zeggen een “geboren Dokkumer” te zijn. Thuis bevallen is te risicovol, dus alleen nog maar geboortes in Drachten en Leeuwarden.

Personeel is reeds ontslag aangezegd. Men spreekt van een 100-tal hoogopgeleide en goed geschoolde arbeidskrachten die hier met de sluiting op straat komen te staan. Een ramp voor de regio. Deze personen hebben geen werk. Ze hebben dus ook geen toekomst meer in Dokkum en zijn genoodzaakt naar elders te vertrekken. Zeer waarschijnlijk gaan deze personen en tal van anderen de nieuw aan te leggen Centrale As éénmalig gebruiken richting het zuiden. Dit om nooit, maar dan ook nooit meer terug te keren naar Dokkum.

Het is zaak dat bijvoorbeeld de Vereniging voor Handel & Industrie Dokkum, Club 65 en de vrienden van de Centrale As kenbaar maken wat ze liever hebben, een geldverslindende nieuwe één richtingsverbinding richting het zuiden of toekomstbestendige zorg in Dokkum?

Het is vanaf nu ook niet meer nodig geld uit te geven aan dure onderzoeken om er achter te komen hoe het is in een krimpregio te wonen, werken en recreëren, want vanaf dat moment is Noordoost Friesland het voorbeeld van een krimpregio!!!

Mocht uw kind tijdens gymles op school of met het spelen op de trampoline een kneuzing of breuk oplopen, dan is de deur voor behandeling en/of opname in Dokkum gesloten. Het staat vast dat ook de kinderafdeling wordt gesloten. Er kan geen zorg meer worden geboden aan kinderen jonger dan 18 jaar.

De Friesland / Achmea zegt dat het ziekenhuis wel blijft in Dokkum. Echter een ziekenhuis zonder geboortezorg mag zich geen ziekenhuis meer noemen. Er blijven vier muren staan met het opschrift DE SIONSBERG, Ons Ziekenhuis!!!

Hetzelfde is gezegd toen Prins Dokkum een 100-tal werknemers op straat zette: Nee, Prins blijft in Dokkum … Ja, Ja, vier muren met het opschrift Prins en een afrastering om het terrein. Geen enkele activiteit meer,  … vergane glorie!!!

Beste mensen … doe iets!!! Denk niet dat een ander het wel voor u oplost. Nee, bel, schrijf of mail naar de enige instanties die het besluit kunnen keren en maak je ongenoegen duidelijk kenbaar.

Denk eens even na, mocht het genomen besluit gehandhaafd blijven dan zal er in de toekomst niemand meer in De Sionsberg Wakker worden! …………..

Graag geef ik u de twee voornaamste adressen:

Inspectie voor de Gezondheidszorg

T.a.v. Mevr. Ligthart

Postbus 392

8000 AJ  Zwolle

038-46718200

mj.ligthart@igz.nl

De Friesland/Achmea

t.a.v. Mevr. Monissen

Harlingertrekweg 53

8913 HR  Leeuwarden

58-2913131

pieter.heerma@defriesland.nl"

schrijven Huub van der Meeren en Taeke Visser van Red De Sionberg.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *