Wagenborg verlaagt eenmalig tarieven

NES – Wagenborg Passagiersdiensten komt de reizigers tegemoet door eenmalig de tarieven te verlagen. De tariefverlaging is ingegeven door de wijziging van de Nederlandse regeling voor het btw nultarief voor zeeschepen. De aanwijzing van de Europese commissie heeft er toe geleid dat Wagenborg Passagiersdiensten geen gebruik meer kan maken van deze regeling.

Gevolgen van deze wijziging in de regelgeving zijn onder andere dat rederijen geen schepen meer kunnen bouwen tegen btw nultarief en ook leveringen en diensten aan het schip niet meer tegen btw nultarief kunnen worden afgenomen of verleend. Dit betekent een enorme kostenstijging voor rederijen.

Bedrijfseconomische redenen noodzaken Wagenborg Passagiersdiensten per 1 januari 2019 btw-plichtig te worden, wat ook voordelen inhoudt. Zo kan de rederij de btw op brandstof terug vorderen. Wagenborg Passagiersdiensten stelt met nadruk dat de rederij geen nadeel wil ondervinden van deze overheidsmaatregel maar ook geen voordeel. Besloten is éénmalig de tarieven te verlagen met 4 procent ten opzichte van 2018, met uitzondering van vrachttarief. Bij zakelijk gebruik mag de door Wagenborg in rekening gebrachte btw door de ondernemer worden afgetrokken. 

Het kaartje in 2019 krijgt een tariefverlaging van 4 procent, een tariefverhoging van 1,9 procent wegens indexatie, vastgesteld door de minister. Daaroverheen komt nog een verhoging van de nieuwe btw van 9 procent. Per saldo heeft de consument te maken met een prijsstijging van 6,9 procent.

De prijswijzigingen voor 2019 zijn goedgekeurd door de concessieverlener, laat directeur Ger van Langen weten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *