Wagenborg moreel verantwoordelijk

BALLUM – Ameland heeft een slechte beurt gemaakt. Auto’s die in Holwerd op de pier parkeerden raakten beschadigd in de storm van 1 november jl. “Een slechte reclame,” meent raadslid Piet IJnsen (ABA). Alle gemeenteraadsleden vinden dat Wagenborg Parkeerterreinen B.V. (WPT) een herhaling van dit soort toestanden moet voorkomen.
PvdA en A’82 dienden tijdens de raadvergadering van 13 november jl. een motie waarin ze het college een opdracht geven. Het college moet Wagenborg verzoeken om calamiteiten in de toekomst te voorkomen. ABA en VVD ondersteunden de motie niet. Beide fracties menen dat het reguliere overleg tussen Wagenborg en gemeente voldoende houvast biedt. Erica de Vries-Faber stemde niet mee omdat ze bij Wagenborg werkt. De motie werd met zes voor, drie tegen en één onthouding aangenomen.
Aan de motie ging een emotioneel betoog over de ‘ellende van Holwerd’ vooraf. Het was een triest aanzicht, de ravage was groot. Vele van de benadeelde toeristen komen niet meer terug, verwachten PvdA en A’82. Dirk Brouwer spreekt waardering uit voor het kordate optreden aan de Nesser zijde van het water in de nacht van 1 november. “In Holwerd gebeurde echter niets,” weet Brouwer.

Wagenborg Parkeerterreinbeheer heeft een morele verantwoordelijkheid voor het veilig parkeren van auto’s op de pier in Holwerd, vindt Tineke Hemminga (PvdA). Hemminga vraagt zich af of de bouw van het verhoogde parkeerdek weggegooid geld is geweest nu is gebleken dat 32 auto’s bij storm op drift zijn geraakt en tegen elkaar en de hekken zijn gebotst. De auto’s stonden op het lage parkeer deel.
Burgemeester Albert de Hoop heeft zich in de nacht van 1 november op de hoogte gesteld van de toestand in Holwerd. Het lage parkeergedeelte was voor de storm afgesloten met hekken. Borden verwezen de automobilisten naar het hoger gelegen parkeerdek. Desondanks hadden enkele tientallen auto’s schade. Wagenborg heeft zich aan zijn verantwoordelijkheid gehouden door hekken en bordjes te plaatsen. Sommige mensen zijn gewoon eigenwijs, concludeert de burgemeester. “Ik heb zelf de dag daarna de hekken zien staan. Ik ga af op de verklaring van Wagenborg.” Raadslid IJnsen vroeg zich af òf er wel hekken zijn geplaatst. Een dag voor de storm had hij ze niet staan.
Wagenborg bevestigt dat er hekken en borden stonden. Directeur WPT Ger van Langen: “Ieder jaar sluiten wij het lager gelegen parkeerterrein de zondag na de herfstvakantie af. Dit wordt al gedaan sinds RWS het noordelijk gelegen gedeelte heeft opgehoogd, eind jaren 90. Het raadslid dat de hekken niet heeft zien staan heeft niet goed gekeken. Voorheen was het zo dat er witte hekjes werden geplaatst en oranje pionnen. Vorig jaar hebben wij dranghekken besteld om het parkeergedrag beter te sturen, omdat men zich niet aan de aanwijzingen hield. ”
Wagenborg onderneemt voldoende actie om vervelende situaties als na deze novemberstorm te voorkomen, meent Van Langen. De mensen worden met borden geïnformeerd dat parkeren op eigen risico gebeurt. Bovendien staat er al sinds 2001 een bord dat het lager gelegen gedeelte onder water kan lopen. Van Langen vertelt dat Wagenborg altijd de verhoging van de waterstand bijhoudt en tot actie overgaat als dat nodig is. De laatste jaren slepen ze geparkeerde auto’s onder het parkeerdek weg. In dit geval was er met het middagtij 1.20m verhoging. Na berekening en vergelijking was de verwachte waterstand ’s nachts niet meer dan 2.20m. Geen reden om actie te ondernemen, concludeerde Wagenborg. “Het hele Noorden is die nacht verrast door de hoeveelheid water. Toen wij in de gaten kregen dat deze waterstand (meer dan drie meter hoger dan normaal, red.) bereikt zou worden was het te laat en konden wij niets meer doen. De discussie zou ook veel meer moeten gaan over wat er was gebeurd wanneer er nog meer water had gestaan. En in hoeverre onze dijken afdoende bescherming bieden. Maar hier horen wij weinig over van de Amelander raad,” bijt Van Langen van zich af.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *