Wadvaardersdag in Harlingen

HARLINGEN – Op zaterdag 20 februari 2016 vindt de jaarlijkse Wadvaardersdag plaats in het gebouw van de Maritieme Academie Harlingen, tegenover het NS hoofdstation.

Dagprogramma

  • 09.00 – 09.45 uur Ontvangst, inschrijving en koffie
  • 09.45 – 10.25 uur Opening door voorzitter Kor Wijngaarden: de Vereniging Wadvaarders in 2015, resultaten en ontwikkelingen
  • 10.25 – 11.05 uur Inleiding door Hans Danel (HD Idee) en wethouder Harald Bouman (gemeente Eemsmond) over de problematiek van de kleine Waddenhavens. Veel waddenhavens hebben te kampen met dichtslibben.
  • 11.05 – 11.20 uur Uitreiking Wadvaarderstrofee
  • 11.20 – 13.00 uur Workshops over verschillende onderwerpen of gezellig bijpraten met wadvrienden (het overzicht van workshops vind u op de website van www.wadvaarders.nl)
  • 13.00 – 14.00 uur Lunch
  • 14.00 – 16.00 uur Algemene Jaarvergadering van de Vereniging Wadvaarders Bestuur vereniging Wadvaarders.

De vereniging Wadvaarders behartigt de belangen van watersporters die met respect voor de kwetsbare natuur op de Waddenzee varen, ankeren en droogvallen.

De vereniging is van mening dat verantwoord wadvaren (en droogvallen) zó weinig verstoring van de natuur op de Waddenzee geeft, dat verdere beperkingen niet nodig zijn.

In goed overleg met alle betrokkenen streeft de vereniging ernaar het vrij en verantwoord varen op het Wad mogelijk te houden en uit te breiden daar waar het verantwoord is.

De problematiek van de kleine Waddenhavens betreft met name het op diepte houden van de toegangsgeulen en de havens zelf. Het pittoreske haventje van Noordpolderzijl wordt al niet meer gebaggerd vanwege de hoge kosten en de snelheid waarmee de geul en haven weer dichtslibben. Ook de jachthaven van Schiermonnikoog is met moeite op diepte te houden en zelfs de vissershaven van Schiermonnikoog heeft te kampen met het ondiep worden van de toegangsgeul in het Westgat. In hun voordracht gaan wethouder Harald Bouman (gemeente Eemsmond, waar Noordpolderzijl onder valt) en deskundige op het gebied van waddenhavens Hans Danel in op de problematiek en dragen zij oplossingen aan voor het tackelen van het probleem.

Nadere informatie vindt u op www.wadvaarders.nl, www.rijkewaddenzee.nl en www.waddenzee.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *