Waddenzee wordt eerst nog ondieper

's-GRAVENHAGE – De Dag van het Wad is dit jaar op 25 juni 2022. Tal van organisaties vieren dan de benoeming van de Waddenzee tot Unesco Werelderfgoed. Rijkswaterstaat heeft een van de drijvende krachten achter die natuurwaarden in beeld gebracht: Waddenzee, Morfologische Veranderingen. Er is een brochure over uitgegeven.

De Waddenzee is in 2009 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Het is het grootste getijdengebied ter wereld met unieke natuurwaarden. Het onderzoek naar de bewegingen in de Waddenzee laat onder meer zien dat het Wad in de loop der tijd een stuk kleiner is geworden en wat de gevolgen zijn van zeespiegelstijging.

Wadbodem

Morfologie is de wetenschap die de ontwikkeling van de wadbodem bestudeert met z’n geulen en zandplaten. Het gaat daarbij om de dynamiek van erosie, aanzanding, opslibbing, waterstromen en golfwerking. Kennis van de bodemligging, en vooral van veranderingen daarin, is nodig om het wad te begrijpen en het kunnen uitvoeren van het beheer.

Ingesnoerd

De brochure laat onder meer met een gedetailleerde kaart van de bedijkingsgeschiedenis zien hoe de Waddenzee is ingesnoerd en steeds kleiner wordt. Door de bedijkingen is het oppervlak van de Waddenzee met ongeveer twee derde afgenomen. Hierdoor heeft het getijdewater veel minder ruimte gekregen, met grote gevolgen voor de ontwikkeling van geulen en wadplaten.

Morfoloog Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat: "Met dit boekje schetsen we de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen en de gevolgen voor het uiterlijk van het waddengebied. Denk aan de bedijkingsgeschiedenis. Die eindigde voor de Waddenzee niet na een aanleg van een dijk of dam. Nee, pas daarna begonnen de gevolgen door te werken op het natte wad, tot op de dag van vandaag. Waar het binnendijkse land daalt door het wegvallen van getij en aanvoer van zand en klei, stijgt het wad voorlopig nog ieder jaar."

Waddennatuur

Het inperken van de Waddenzee heeft grote gevolgen. Zo verdwijnen paai- en doortrekgebieden voor vissen, vermindert de oppervlakte broed- en rustgebied voor vogels en daalt het aantal soorten kwelderplanten. Het kan nog honderden jaren duren voor de geulen zich hebben aangepast en het proces van veranderdende sedimentstromen tot stilstand komt.

Zeespiegelstijging

Ondanks de verwachte zeespiegelstijging door opwarming van de aarde zal de Waddenzee de komende decennia eerst nog ondieper worden door de aanvoer van zand en slib. Hoe dat precies werkt wordt in de brochure beschreven.

Projectleider Rick Hoeksema van Rijkswaterstaat: "De brochure toont aan dat je zeer terughoudend moet zijn met ingrepen die de natuurlijke dynamiek verstoren. Alleen zo kun je het werelderfgoed beschermen en in al z’n natuurlijke rijkdom voor de toekomst bewaren. Dat is mooi om je te realiseren zo met de Dag van het Wad."

Bron RWS

lees hier die brochure Waddenzee, Morfologische Veranderingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *