Waddenvogels officiële ANV drie eilanden

NES – Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels, een samenwerkingsverband van de drie ANV’s van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, is met ondertekening van de statuten officieel.

Boerennatuur was donderdag 24 mei op werkbezoek op Ameland en in het dagprogramma was de presentatie van de ANV Waddenvogels verweven. In het Natuurcentrum in Nes vond onder  het oog van boeren, vogelbeschermers, voorzitter Boerennatuur Everhardus Togtema en gedeputeerde Johannes Kramer en in het bijzijn van notaris Tom Brouns de ondertekening van de statuten plaats. Kramer onthulde het logo van de nieuwe vereniging: een wulp, kieviet en scholekster, elk op een eiland en samen de Waddenvogels.

ANV Waddenvogels is een nieuwe vereniging waarin de ANV’s van Schiermonnikoog, Terschelling en Ameland samenkomen. De drie eilanden concentreren hun kracht. De afzonderlijke ANV’s blijven bestaan. De koepelvereniging richt zich samen met de andere zusterorganisaties in Nederland op overheid en politiek. Gezamenlijk kunnen de ANV’s efficiënter werken en beter inspelen op de financiële middelen die uit Brussel moeten komen.

Bestuursleden Jacob Bakker (Ameland), Neeke van Zwol (Terschelling), Piet IJnsen (Ameland), Lute van der Bijl (Schiermonnikoog) en Erik Visser (Schiermonnikoog) zetten hun handtekening onder de statuten. Van Zwol tekende tevens namens Gerard Cupido, die niet aanwezig kon zijn.

Voorzitter Boerennatuur Togtema prees de samenwerking. Hij riep op tot een consistent natuurbeleid en pleitte voor het meer kosteneffectief maken van ganzenfoerageergebieden.

Ganzendeskundige Johan Hagen van Schiermonnikoog schetste dat er steeds meer ganzen in het waddengebied komen die langer blijven zitten. De boer geeft inmiddels in de zomer de grauwe gans eten, terwijl hij dat voer niet kan missen. De boeren van de drie eilanden krijgen samen 1,6 miljoen vergoeding uit de ganzengedoogregeling en de vraag die de dag beheerste was dan ook of dit bedrag de komende jaren ook klaar ligt. Vorig seizoen kreeg Ameland bijna 790.000 uit de pot, Terschelling ontving 250.000 uit de regeling en Schiermonnikoog kreeg bijna 300.000 euro vergoeding.

Neeke van Zwol onderstreepte het belang van de weidevogels. “De situatie op de eilanden is zo uniek, dat moeten we in stand houden.” Kersverse voorzitter van Waddenvogels Piet IJnsen benadrukte dat agrarisch natuurbeheer op de wijze zoals dat nu gebeurt niet mogelijk is zonder de vergoeding. “We genieten er allemaal van. Daar moeten we wat voor over hebben.” De ene na de andere spreker blikte hoopvol in de richting van de gedeputeerde. Johannes Kramer stond er met lege handen: hij kon niet zeggen of de ganzengedoogregeling blijft. “We proberen zoveel mogelijk overeind te houden.” Het agrarisch natuurbeheer dat binnen de Ecologische hoofdstructuur valt, krijgt na 2014 te maken met de provincie. Agrarisch natuurbeheer van gebieden die buiten de EHS vallen, gaan na 2014 naar het rijk. Hoe dan ook zal er minder geld beschikbaar zijn, is de verwachting. De boeren die een contract volgens de ganzengedoogregeling hebben afgesloten gaan een onzekere tijd tegemoet. Zij weten niet of en hoe hun contracten gecontinueerd worden.

Kramer bleef niet met lege handen staan. Als dank voor zijn aanwezigheid kreeg hij een mand met Amelandse producten en het boek Boeren op Ameland.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *