Waddenvereniging blokkeert Vliegfeest niet

HARLINGEN – De Waddenvereniging stapt niet naar de rechter om een verbod van het Vliegfeest te eisen. De reacties van Amelander leden van de natuurbeschermingsorganisatie spelen naast de korte tijd tot het feest daarin een rol.
Nog steeds vindt de Waddenvereniging dat de organisatoren zeer onzorgvuldig gehandeld hebben, door pas in een zeer laat stadium de benodigde vergunningen aan te vragen of een aanvraag achterwege te laten. “Zo is er geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. Sterker nog, de provincie Fryslân is daarmee akkoord gegaan. Daardoor is onvoldoende onderzocht of dit evenement mogelijk schade toebrengt aan de natuur. Wij denken dan bijvoorbeeld aan verstoring van broedende wulpen en kiekendieven,” laat de Waddenvereniging weten. Ook is er geen vergunning aangevraagd op grond van de Flora- en faunawet, weet de vereniging.
Vanaf Ameland kreeg de Waddenvereniging ruim tien reacties binnen naar aanleiding van de oproep om mee te denken over vervolgstappen. Die reacties waren zeer divers. Bijna de helft vindt dat de Waddenvereniging via de rechter het vliegfeest moet laten verbieden. Meer dan de helft vindt dat de Waddenvereniging dat niet moet doen en enkelen vinden dat de Waddenvereniging zich hier helemaal niet mee moet bemoeien.
Evenementen zoals dit vliegfeest moeten in principe mogelijk zijn in of nabij beschermde natuurgebieden, maar alleen als een zorgvuldige procedure wordt gevolgd waarbij mogelijke schade aan de natuur grondig wordt onderzocht en er voldoende ruimte is voor inbreng van belanghebbenden, vindt de Waddenvereniging. De afweging voor het wel of niet verlenen van een vergunning moet gebeuren op grond van de Natuurbeschermingswet. Aan deze vanzelfsprekende voorwaarden is in dit geval niet voldaan.
“Daarom zal de Waddenvereniging bij de provincie Fryslân bezwaar maken tegen het achterwege laten van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet, zonder er nu op uit te zijn dit lokale evenement te blokkeren. In ieder geval wordt dan voor alle volgende initiatieven duidelijk dat voor dergelijke grote evenementen zo’n vergunning noodzakelijk is om schade aan natuur en landschap te voorkomen,” laat de Waddenvereniging aan de eilander leden weten.
Klaas Touwen, voorzitter van de Vliegfeest Stuurgroep, geeft geen commentaar op de negatieve publiciteit en de actie van de Waddenvereniging. Het Vliegfeest heeft wel gevraagd of er op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning moest worden aangevraagd, maar de Provincie vond dat niet nodig, zegt hij. Het Vliegfeest heeft vervolgens geconcludeerd dat een vergunning op basis van de Flora- en faunawet niet hoefde en heeft die niet aangevraagd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *