Waddengemeenten bovenop Beheerautoriteit Waddenzee

BALLUM – Alle vijf Waddeneilanden moeten eendrachtig melding moeten maken bij de minister dat ze vanaf het begin mee willen praten met de Beheerautoriteit Waddenzee. De ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreven eind januari 2018 een brief aan de Tweede Kamer dat er een verkennend onderzoek komt naar één beheerautoriteit voor de Waddenzee. De ministers willen dat de verkenning voor de zomer rond is. De raad van Texel initieerde in februari een motie waarin zij stellen dat de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden bij die verkenning aan tafel moeten zitten. De vijf eilanden zijn het hart van de Waddenzee en zij zouden een vinger in de pap moeten hebben als het gaat om het beheren van het gebied.

Jan Wijnberg (Algemeen Belang Ameland) stelt er een vraag over aan het college in de raadscommissievergadering van maandag 5 maart. Of het college al stappen heeft ondernomen, wil het raadslid weten. Hoe de Beheerautoriteit gaat functioneren is aan de minister, zegt burgemeester Albert de Hoop. “Het zou goed zijn dat alle gemeenten die motie zouden onderschrijven, liefst unaniem, want dat maakt ons sterker in Den Haag,” zegt hij over het voorstel van Texel dat momenteel langs de Waddeneilanden reist. De Amelander variant van de Texelse motie staat op de agenda van de raadsvergadering van 12 maart.

In 2013 werd geconstateerd dat de samenwerking tussen de verschillende partijen in het Waddengebied tekort schoot. De Regiecollege Waddengebied, waarin Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de wetenschap samenwerken, richtte toen de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee op. Die samenwerking eindigt eind 2018. Vanaf 1 januari 2019 wil het kabinet één beheerautoriteit, die natuur-, vis- waterbeheer moet gaan vormgeven en die werk maakt van promotie, educatie en draagvlakvergroting. De beheerautoriteit, die een integraal beheerplan moet uitvoeren, is een afspraak uit het regeerakkoord.

De VVD van Texel nam in februari meteen het initiatief om de huisvesting van de Beheerautoriteit Waddenzee naar het Noord-Hollandse en grootste Waddeneiland te halen. Daarover is het besluit nog niet gevallen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *