Waddenfonds stelt subsidiepot van € 5,5 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start twee nieuwe subsidieregelingen voor zowel kleinschalige als grote projecten in het Waddengebied.

Voor de subsidieregeling STUW ’24 die bedoeld is voor grote projecten is € 5 miljoen beschikbaar. Voor kleinschalige initiatieven trekt het Waddenfonds via het Budget Lokale Innovaties € 500.000, – uit. Over de beide subsidieregelingen worden op 9, 15 en 23 april vier informatiebijeenkomsten gehouden.

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in Winsum (Groningen), Holwert, Piaam en Wieringerwerf. Belangstellenden kunnen zich via www.waddenfonds.nl aanmelden.

Tijdens de informatiesessies wordt verteld waar projecten aan moeten voldoen en hoe subsidies kunnen worden aangevraagd. Ook is er de mogelijkheid in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen beoogde project en specifieke vragen te stellen.

Zowel bedrijven, organisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling STUW ’24. Per project kan er maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Subsidiëring mogelijk als het project een bijdrage levert aan een van de acht thema’s van het Waddenfonds.

Voor kleinschalige projecten kan ten hoogste € 50.000, – subsidie worden aangevraagd. Hier gaat het om projecten die de leefbaarheid in kleine gemeenschappen stimuleert. Zowel bedrijven als verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen voor het Budget Lokale Innovaties.

De indieningstermijn van beide subsidieregelingen start 1 mei.

Aanvragen kunnen tot 3 december van dit jaar worden ingediend.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 626

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *