Waddeneilanden voor duurzaame toekomst

HARLINGEN – Minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nam gisteren  het stappenplan ‘Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke toekomst in 2020’ in ontvangst. Dit werd haar door burgemeester Y. Haan van Vlieland tijdens de Waddentoogdag in Harlingen aangeboden namens de Waddeneilanden Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Texel. Bij het in ontvangst nemen heeft de minister haar medewerking toegezegd, alsmede ook de inzet van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Zelfvoorzienend in 2020

Alle Waddeneilanden zelfvoorzienend in 2020 op het gebied van energie en water. Dat is de ambitie van de gezamenlijke Waddeneilanden. De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden werkten in 2007 hun ambities uit in een manifest. De afgelopen jaren zijn op de eilanden hiervoor veel verschillende lokale initiatieven uitgevoerd. Om de ambitie echt waar te kunnen maken is samenwerking tussen de eilanden belangrijk. Daarom hebben de eilanden het stappenplan ‘Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke toekomst in 2020’ gemaakt. Hierin staan de plannen en maatregelen voor de komende jaren.

Plannen en maatregelen

Energiebesparing is een belangrijk thema waar winst te behalen is. Hier ligt een grote kans en iedereen kan hieraan een bijdrage leveren. In de plannen is een onderscheid gemaakt in wonen en verblijven, werken en transport en mobiliteit. Daarnaast is er gekeken naar duurzame energieopwekking. Zonne-energie en biomassaprojecten kunnen relatief snel gestart worden. Ook is er nog windenergie, getijdenenergie en aardwarmte. Deze projecten hebben een langere aanlooptijd, omdat er meer tijd nodig is voor (haalbaarheids)onderzoek. 

Natuurlijk, doen!

Als toegankelijke publieksversie is een speciale krant gemaakt waarin het stappenplan op heldere wijze uit de doeken wordt gedaan. De krant ‘onze eilanden 100% duurzaam – natuurlijk, doen!’ roept bewoners, toeristen en ondernemers op om de handen ineen te slaan. Om het niet bij woorden te laten blijven, is ieders energie nodig. Met die hulp en energie kunnen de vijf Waddeneilanden grote stappen zetten. Het is tijd om te doen!

>>> lees hier de Krant Onze Eilanden 100% duurzaam

>>> bekijk hier het AEC Journaal

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *