Waddeneilanden tekenen convenant

DEN HAAG – De vijf Waddeneilanden tekenden vandaag om 15.00 uur opnieuw een convenant met het Rijk en de provincie Fryslân. Deze keer tekenende ook de provincie Noord-Holland en het eiland Texel.

Namens het Rijk tekende Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het convenant is het intensiveren van de onderlinge samenwerking.

Om de vier jaar wordt de samenwerking geëvalueerd. Sinds 29 april 2009 hebben de Friese Waddeneilanden een samenwerkingsverband en sinds 1 februari 2014 doet Texel mee. De Waddeneilanden kregen lof voor hun manier van samenwerking, meldt Albert de Hoop tijdens de raadscommissievergadering aan de raad van Ameland. Hij mocht als burgemeester van Ameland en als voorzitter van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden het convenant twee keer ondertekenen. “Als de Waddeneilanden zo blijven samenwerken dan is zelfstandigheid gegarandeerd,” herhaalt De Hoop de woorden van de minister.

De samenwerkende eilanden krijgen ook de beschikking over een liaisonambtenaar, die voor de Waddeneilanden deuren naar de verschillende ministeries kan openen. Op hun beurt vroegen de eilanden aan de minister om de Waddentoets niet op nieuw beleid te leggen als dat al klaar is, maar om dat te doen terwijl het beleid in de maak is. De Waddentoets bekijkt wat het effect van Rijksbeleid is voor het waddengebeid, zodat er rekening kan worden gehouden met de specifieke situatie van de Waddeneilanden. Alle partijen zoeken actief afstemming om verschil in regelgeving en beleid voor de eilanden en het Waddengebied te voorkomen.

Met dit convenant bevestigen alle partijen de goede samenwerking tussen de eilandgemeenten, de provincies en het Rijk. Doel is dat de eilandgemeenten vanuit hun unieke positie kunnen voldoen aan de opgaven die aan de gemeentebesturen gesteld worden. Hierbij moet de samenwerking ook leiden tot verhoogde kwaliteit en toekomstbestendigheid van de dienstverlening aan inwoners en gasten.

De Hoop: “Dit convenant is een compliment voor ons allen.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *