Waddeneilanden streven naar behoud erfgoed uit Tweede Wereldoorlog

LEEUWARDEN – Een initiatief vanaf het eiland Vlieland tot restauratie en openstelling voor het publiek van de infanteriestelling 12 H is voor de provincie Fryslân aanleiding geweest tot overleg met de andere Waddeneilanden over het mogelijke behoud van meer erfgoed uit WO II op de eilanden.

Begin 2008 vond een eerste bijeenkomst plaats met organisaties en geïnteresseerden rondom het Waddenerfgoed WO II. Al snel bleek dat op alle eilanden nog fysiek erfgoed aanwezig is in de vorm van bunkers, stellingen, bestrating e.d. Ook is er door een aantal particulieren en instanties een grote hoeveelheid materiaal verzameld uit deze periode. Het gaat om fotomateriaal, boeken, kaarten, gegevens over neergestorte vliegtuigen en oorlogsgraven etc.

Subsidie
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ook zeer geïnteresseerd in wat er van deze periode nog aanwezig is. Zo worden subsidiegelden beschikbaar gesteld voor het optekenen van verhalen van eilanders over deze periode (oral history), het digitaliseren van bestaand materiaal en het via een website voor een breed publiek beschikbaar stellen van deze gegevens en verhalen.

‘Verdwenen’ erfgoed
Tijdens een aantal bijeenkomsten is gebleken dat er ook op de eilanden belangstelling bestaat voor het weer zichtbaar maken van onder zand ‘verdwenen’ erfgoed, zoals bunkers en het maken van een wandel- of fietsroute langs dit erfgoed uit WO II. Ook bestaan er ideeën om te komen tot het in een bepaalde vorm tentoonstellen van materiaal uit deze periode.

De situatie tijdens WO II en de gebeurtenissen waren per eiland zeer verschillend. De verdedigingswerken op de eilanden maakten deel uit van de Atlantic Wall. Ondanks dat al veel daarvan is verdwenen door kustafslag en afbraak, is het behoud van nog bestaande gedeelten nog mogelijk. Duidelijk is dat hiervoor medewerking van diverse organisaties en beheerders noodzakelijk zal zijn.

Op dit moment wordt door een werkgroep in samenwerking met de provincie en de Grontmij gewerkt aan een projectenboek. In dit boek worden gezamenlijke projecten, maar ook specifieke projecten van de verschillende eilanden voorgesteld en krijgen de projecten een eerste uitwerking. Het streven is het projectenboek in de eerste helft van oktober te publiceren.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *