Waddenacademie ziet meer kansen dan bedreigingen

LEEUWARDEN – De Waddenacademie is positief over het advies van de Deltacommissie. Hoewel de commissie bedreigingen voor Nederland signaleert, ziet zij ook kansen. Zo kan Nederland met haar expertise op het gebied van innovatief watermanagement wereldwijd een voortrekkersrol spelen en zichzelf op de kaart zetten.
De Waddenacademie, die zelf werkt aan een langetermijnvisie voor het Waddengebied, is vooral blij met de sterke wetenschappelijke onderbouwing van het rapport van de Deltacommissie. Prof. dr. Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie en lid van de Deltacommissie, noemt het: “een goede zaak dat kennis en kunde uit de wetenschap gebruikt wordt voor concreet beleid”.

Ook het langetermijnperspectief van de Deltacommissie is erg belangrijk. De consequenties van de klimaatverandering zijn voor de Wadden vérstrekkend. Het is voor Nederland zaak om tempo te maken met de besluitvorming hierover om in de toekomst de vruchten te kunnen plukken.
De Deltacommissie geeft aan dat de urgentie hoog is en dat onderschrijft de Waddenacademie, ook voor het Waddengebied. Het Waddengebied is een unieke, maar kwetsbare regio. De impact van bijvoorbeeld de zeespiegelstijging kan in deze regio hard aankomen. De Deltacommissie concludeert dat het overleven van het Waddengebied niet vanzelfsprekend is, maar suggereert dat het behouden kan worden door verstandig menselijk beheer. Hoewel de bedreigingen vooral op de langere termijn voelbaar zijn is het zeker zaak om de kansen snel en voortvarend op te pakken. “Er is geen tijd meer voor hokjesdenken en achterkamertjespolitiek”, aldus professor Kabat. “De onderzoeksagenda’s voor de komende jaren zijn goed gevuld, maar zullen beter op elkaar afgestemd moeten worden.”
Alle betrokkenen in het Waddengebied zullen gezamenlijk een visie op moeten stellen. Hierbij kan en wil de Waddenacademie een faciliterende rol spelen.

De uitdagingen die geschetst zijn in het rapport van de Deltacommissie vragen om een nationale, maar vooral ook een integrale aanpak. De Waddenacademie wil op haar inauguratiesymposium op 1 en 2 december dit jaar deze integraliteit gestalte gaan geven.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *