Waarom Theo Faber opstapte

BALLUM – Maandagavond 27 januari, aan het begin van de raadsvergadering, vroeg wethouder Theo Faber het woord. Tot verbazing van de aanwezigen diende hij zijn ontslag in. Zijn vertrek was tot dan toe niet aan de orde geweest. Wel stond er een motie van wantrouwen voor Fabers collega Ellen Bruins Slot op de agenda, ingediend door de vijf oppositiepartijen Sociale Fractie Ameland, Ameland’82, Algemeen Belang Ameland, CDA en VVD. Faber kwam tot zijn besluit omdat hij onvoldoende steun ervoer binnen de gemeenteraad en hij zonder steun niet kan functioneren als wethouder. Steun van de fractie van AmelandEén was er wel, maar die partij vormt sinds het vertrek uit de coalitie van Irma Marinus, een minderheid.

Het zittende college wilde doorgaan tot er een nieuwe coalitie was samengesteld, benadrukte Faber in zijn verklaring. Dat zou een normale en rustige overgang in het belang van Ameland zijn. Dat kwam ook uit de openbare raadsvergadering van 7 januari, toen vier van de elf raadsleden aandrongen op vertrek van Ellen Bruins Slot, de PvdA-wethouder. In de besloten vergadering van 13 januari bleek opeens dat de gehele oppositie, zes zetels sterk, stond op vertrek van Bruins Slot. Deed ze dat niet, dan volgde een motie van wantrouwen. Dit werd in het college besproken en dat droeg het standpunt uit dat een wethouder in dienst is van de raad totdat de raad anders besluit. Het vertrek van Bruins Slot zou een gevolg zijn van de stap van Irma Marinus om op te stappen als PvdA-raadslid en met een eigen fractie onder de naam van Sociale Fractie Ameland door te gaan. Marinus leverde haar zetel niet in, waardoor de PvdA-wethouder geen rugdekking van een PvdA-fractie meer had. Ze kon wel nog altijd op steun van de lokale PvdA rekenen en had daardoor best tot aan de de nieuwe coalitie kunnen aanblijven.

Op 17 januari was in de Leeuwarder Courant te lezen dat de oppositie een ultimatum had gesteld. Bruins Slot moest die dag voor 12:00 uur vertrokken zijn. “In de week erop volgen nog diverse vormen van dreigementen en beschadigingsacties aan het adres van collega Bruins Slot,” zei Faber. Ondertussen gaan de verkennende gesprekken voor een nieuwe coalitie door. Daar sijpelen allerhande ondermijnende zaken in door van een oppositie die bloed ruikt. “Er worden voorbeelden genoemd van wat men nu met zijn zessen kan doen. Alle voorbeelden zijn geen opbouwende acties,” constateerde Faber. “Dit bevestigt een beeld dat er al langere tijd een gecoördineerd belangenspel gaande is dat ‘tegenwerkt om het tegenwerken’. Het belang van Ameland staat daarin duidelijk niet voorop en de boodschap van de kiezer wordt niet gerespecteerd.” De wethouder vraagt zich tijdens de raadsvergadering hardop af wat de belangen dan zijn om de motie van wantrouwen door te drukken. Faber denkt zeker te weten dat het daarbij niet om het belang van Ameland gaat. “Waarom niet wachten tot er een nieuwe coalitie is? Dan komt er duidelijkheid over de samenstelling van een nieuw college en is ook duidelijk wat dit betekent voor het tijdelijke minderheidscollege. Dat is gebruikelijk. Er is geen regel die voorschrijft dat vertrek of ontslag van de wethouder nu nodig is.” Theo Faber vervolgde met: “Het draaien in standpunten, principes en moraal en het ‘tegen zijn om het tegen zijn’ baart mij zorgen voor de stabiliteit van bestuur en de bestuurlijke slagkracht. Het is door deze combinatie van zaken dat ik tot de onvermijdelijke conclusie kom dat er op dit moment onvoldoende steun is voor mij als wethouder om goed te kunnen functioneren.”

In navolging van Theo Faber bood wethouder Ellen Bruins Slot haar ontslag in. Met grote spijt legt ze haar functie neer. “De meerderheid van de raad stuurt hier op aan.” Bruins Slot heeft met zeer veel plezier een bijdrage geleverd aan het bestuur van de gemeente. “Ameland zit in mijn hart.” Ze heeft zich, zoals ze dat zelf verwoordde, niet onder druk willen laten zetten door de oppositie. De oorzaak van alles zit haar hoog: “Iemand heeft haar zetel niet ingeleverd.” Aanstichter van dit alles, raadslid Irma Marinus, was verrast van de stap van Faber. “Ik hoopte dat Ellen op zou stappen.” Dat nu beide wethouders vertrekken had ze niet bedoeld.

Burgemeester Leo Pieter Stoel beleefde een bijzondere eerste vergadering. “Ik had me dit anders voorgesteld,” zei hij direct na de raadsvergadering. Stoel vindt dat er zo snel mogelijk een nieuwe coalitie moet komen. “Dat verdient Ameland.” Mocht uit de coalitievorming AmelandEén weer als een van de coalitiepartners tevoorschijn komen, dan is Theo Faber bereid zijn werkzaamheden als wethouder volop voort te zetten.

lees hier Beide wethouders dienen ontslag in

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *