Waar Kwadrant en Thuiszorg over steggelen en waarom de gemeente Kwadrant zat is

HOLLUM – KwadrantGroup en Thuiszorg Het Friese Land zijn zorgaanbieders op het eiland die zich bezighouden met ouderenzorg. De twee organisaties werken elk vanuit hun specialiteit, waarbij Kwadrant er is voor de intramurale zorg in zorgcentrum De Stelp en de maaltijdvoorziening en de Thuiszorg bij mensen thuis komt. De twee organisaties moeten samenwerken maar kunnen het niet eens worden en de gemeente lijkt wel klaar met Kwadrant.

Samenwerkende partijen

De ouderenzorg is het beste te organiseren als de twee partijen samenwerken en dat hebben ze afgelopen maanden geprobeerd. Die samenwerking loopt alles behalve soepel en daarom is er hulp van een bemiddelaar ingeroepen, die (het liefst) voor 1 april duidelijk moet krijgen hoe het op Ameland verder gaat met de organisatie van de ouderenzorg.

Bemiddeling

Feitelijk heeft gemeente Ameland Kwadrant al de wacht aan gezegd, door te stellen dat de zorgorganisatie niet binnen de visie van de gemeente past. De gemeente wil één organisatie voor de ouderenzorg en lijkt dat Thuiszorg Het Friese Land toe te vertrouwen. De Friesland Zorgverzekeraar heeft zich ermee bemoeid en de juridische en financiële consequenties van de Amelander keuze laten onderzoeken. Daar is de bemiddelingspoging uit voortgekomen, waarvan de Friesland Zorgverzekeraar de opdrachtgever blijkt te zijn.

Winst en verlies

De mediation is een ultieme poging om de beide zorgaanbieders op één lijn te krijgen. Kwadrant komt maar niet met een inhoudelijk plan en Thuiszorg Het Friese Land heeft geen zin om op te gaan in één organisatie. De extramurale zorg, waar de Thuiszorg zich vooral op richt, loopt op Ameland goed, terwijl de intramurale zorg verlieslijdend is. Kwadrant zet in op één uitvoerende organisatie, waarbij de omzet van de extramurale zorg nodig is om het verlies van de intramurale zorg op te heffen. Alleen dan kan er over het geheel van een goed lopende organisatie sprake zijn. 

Projectgroep

De gemeentelijke projectgroep ouderenzorg, onder leiding van Han Westerhof, kon niet zo goed verder, omdat Kwadrant geen informatie leverde. Het concrete plan dat eind december 2016 al zou worden gepresenteerd, kreeg als deadline 31 januari 2017 mee. Het kon ook toen niet worden afgerond wegens het ontbreken van de Kwadrant-informatie.

Plannen

Half januari heeft de gemeente al verschillende scenario’s onderzocht, mocht de samenwerking tussen Kwadrant en Thuiszorg niet meer vlot getrokken kunnen worden. Wethouder Linda van der Deen heeft dan het liefst dat Kwadrant verdwijnt en de Thuiszorg blijft. De wethouder komt tot deze keuze doordat, na enkele heen en weren, de investering in de ouderenvoorzieningen bij de gemeente is komen te liggen. In 2015 wilde Kwadrant nog in stenen investeren en sprak de zorgaanbieder over “plannen voor De Stelp”.

Houtskool

In september 2016 bleek uit nieuwe plannen, de zogenaamde ‘houtskoolschets’, dat Kwadrant níet in stenen wilde investeren en wonen en zorg wilde scheiden. Toch onderschreven de drie partijen (Thuiszorg, Kwadrant en gemeente) de ‘houtskoolschets’, een nog niet concreet uitgewerkt plan. Dat betekende dat als Thuiszorg en Kwadrant niets met stenen wilden, die op het bordje van de gemeente kwamen te liggen. Deze nieuwe kijk van Kwadrant kwam Ameland rauw op het dak.

Stenen

Eind januari 2017 blijkt dat Kwadrant toch wèl wil investeren in stenen (er wordt steeds gesproken over ‘stenen’ omdat niet duidelijk is hoe de zorgvoorzieningen eruit gaan zien. Burgemeester Albert de Hoop zei maandag 6 maart 2017 bijvoorbeeld over De Stelp: “We gaan het oude gebouw niet bij de tijd brengen maar nieuw bouwen.”) Wethouder Linda van der Deen is verbaasd over weer een plotselinge beleidswijziging bij Kwadrant en meent dat deze zorgaanbieder niet meer bij Ameland past.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *