Waar blijft de derde wethouder Ameland

BALLUM – Ameland had sinds de verkiezingen van 2014 een college van drie wethouders. Afgelopen maanden kwam daar verandering toen twee wethouders ontslag namen. De ene (Will Bakema – A’82) na een politieke kwestie en de andere na het aannemen van een nieuwe baan in Dokkum (Linda van der Deen – VVD). Dan blijft er nog een derde wethouder over (Nico Oud – CDA). Hij moet zijn pluche verlaten om ruimte te maken voor twee nieuw te benoemen wethouders, Piet IJnsen (ABA) en Peter Pot (A’82).

Van Bakema en Van der Deen ontving de gemeente een ontslagverzoek.

“Van de heer Oud hebben wij vooralsnog geen ontslagbrief ontvangen,” zegt secretaris Marloes van Rijswijk. “Wij kunnen zijn ontslag dan ook niet agenderen.” Op de raadsagenda van 30 mei, de vergadering waar de twee nieuwe wethouders worden beëdigd, staat niets over ontslag of afscheid van Oud.

Er bestaan nu drie mogelijkheden, legt de secretaris uit:

  1. Voor de raadsvergadering van 30 mei ontvangt de gemeente alsnog zijn ontslagbrief;
  2. Tijdens de vergadering van 30 mei neemt de heer Oud alsnog zelf zijn ontslag;
  3. De heer Oud wordt na het aanstellen van de nieuwe wethouders aangezegd tijdens de vergadering van 30 mei. Het ontslag zal daarmee per 30 mei ingaan en daarna procedureel afgehandeld worden.

Nico Oud laat weten niet terug te keren in de raad. Hij laat zich er niet over uit wat hij verder gaat doen. “Dat is privé.”

De wethouder ontvangt na zijn ontslag een Appa-ontslaguitkering, tenzij hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dat heeft Bakema wel, maar Oud nog niet. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Waarom het wethouderschap beëindigd is niet van belang.

Indien de wethouder wordt weggestuurd, niet terugkeert na de gemeenteraadsverkiezingen of in een nieuw college niet als wethouder wordt herbenoemd: in alle gevallen heeft de oud-wethouder recht op een ontslaguitkering. Omdat een wethouder niet onder de WW valt, heeft een oud-wethouder geen recht op een WW-uitkering.

De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.

Oud-wethouders hebben altijd recht op een ontslaguitkering. Een uitkering kan wel geweigerd worden. Een wethouder die opnieuw wethouder wordt in dezelfde gemeente met een kleinere benoemingsomvang, ontvangt over de oude benoemingsomvang een Appa-ontslaguitkering die met de nieuwe inkomsten uit de kleinere benoemingsomvang wordt verrekend.

De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap en het loopbaanprincipe en de leeftijd van de oud-wethouder. Nico Oud was wethouder vanaf 2006. Hij is meer dan 10 jaar wethouder geweest (11 jaar en 3 maanden) en heeft recht op 3 jaar en 2 maanden ontslaguitkering.

Bron: VNG

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *