VVD: Hûs en Hiem niet welkom op Ameland

BALLUM – Wat de VVD-fractie van Ameland betreft stapt de gemeente uit de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem. Jan Verbiest van de VVD wil de welstandsbeoordelingen op Ameland zelf regelen. “Dat kunnen we prima zelf!” De regionale adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenzorg werkt voor de 27 Friese gemeenten.

Hûs en Hiem kost de gemeente overigens niets. Kosten die verbonden zijn aan advisering worden door de gemeente doorberekend aan de aanvrager van de bouwvergunning. De gemeente stelt alleen vergaderruimte en koffie voor de adviseurs beschikbaar.

“Het blijkt een hardnekkig misverstand te zijn in de provincie dat gemeenten betalen voor de dienstverlening van Hûs en Hiem,” zegt Frans van der Werff van de adviserende organisatie.

Witte Reep 4Voor elk advies dat door een gemeente wordt aangevraagd, als gevolg van een wettelijke plicht, brengt Hûs en Hiem advieskosten aan de gemeente in rekening. De hoogte hiervan wordt bepaald door de bouwsom. De gemeenten belasten de advieskosten door aan de aanvrager.

Het is Van der Werff een doorn in het oog dat in gemeenteraden zo makkelijk zonder enige feitenkennis wordt geoordeeld over 'bezuinigen op welstand'. “Veel raadsleden roepen vanuit een onderbuikgevoel dat op het 'lidmaatschap van Hûs en Hiem' bezuinigd kan worden, terwijl de verrommeling die ongetwijfeld gaat optreden ('Belgische toestanden') bij afschaffing van welstandstoezicht de inwoners van gemeenten in de portemonnee gaat treffen. Immers, de waarde van je onroerend goed kan hard dalen als naast je iemand ongebreidelde bouwlust botviert.”

Verbiest verwoordt het VVD-standpunt over Hûs en Hiem naar aanleiding van ingekomen stukken van de gemeenteraad. Het betreft de jaarrekening 2011, begroting 2013 en jaarverslag van de organisatie. De gemeenteraad kan over de ontwerpbegroting zijn zienswijze kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *