Vrouwen van nu

HOLLUM – De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP) heeft op Ameland een afdeling Vrouwen van Nu. Op 8 maart vieren deze vrouwen Internationale Vrouwendag.

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, jaarlijks op 8 maart. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.
Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.
Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.
[Ontleend aan een lemma door Roeleke Vunderink in Vrouwenlexicon. Tweehonderd jaar emancipatie van A-Z. Onder redactie van Hedy d’Ancona, Annemarie Kloosterman, Selma Leydesdorff, Anja van Oostrum, Dorien de Wit en Maggy Groenewald-Froger (eindredactie). Utrecht, uitgeverij Het Spectrum, 1989, (Scala-reeks)]

Honderd vrouwen van Ameland komen samen in Ons Hol. Honderd vrouwen luisteren naar de inleiding van vice-voorzitster Else Koster over Internationale Vrouwendag. Vrouwendag om op te komen voor vrede voor vrouwen, gelijke rechten en economische zelfstandigheid. Nog steeds krijgen vrouwen niet overal dezelfde beloning voor hetzelfde werk als de mannen, nog steeds zijn er beroepsgroepen waarin vrouwen gemeden worden en nog steeds vindt er misbruik van vrouwen plaats via vrouwenhandel, prostitutie, verkrachting en eerwraak. De voorbeelden staan dagelijks in de krant. “We kunnen onze ogen er niet voor sluiten”, meent Koster.

Geen suffige “platte vrouwen avond”, maar een avondvullend programma vol actuele en interessante onderwerpen naast ontspanning en een grap. Samen zingen (ronduit ontroerend zijn de lenteliedjes van het eigen koortje), samen lachen en onder de indruk luisteren naar het verhaal van Anneke Visser-Ruygh over de activiteiten van Stichting Health and Happiness (HeHa) in Sri Lanka.
In de pauze gaat de Lief en Leed sok rond. Een collecte sokje waarin geofferd kan worden. De inhoud gaat naar deze keer naar het weeskinderen- en zwangere vrouwen project van HeHa.
Het programma wordt voortgezet met een interview van de voorzitster Anja Faber-de Jong met Mirjan, een ex-asielzoekster die uit Irak is gevlucht en zes jaar geleden op Ameland terechtkwam.
Josina Mink draagt enkele van haar gedichten voor en als tussendoortje speelt de trekzakgroep “De Waddentrekkers” een paar bekende walsen.

Met elkaar is een belangrijk begrip op deze avond. Met elkaar vullen de vrouwen het programma en met elkaar genieten ze ervan. De Vrouwen van Nu hebben met elkaar een boekje samengesteld: Van Kwak tot Pasta, koken op Ameland, toen en nu.
Aanvullend op de presentatie van het boekje hebben de vrouwen een voorwerp uit hun eigen keuken meegenomen naar Ons Hol. Een voorwerp met een bijzondere betekenis. Eeke de Roode- de Vries heeft een aardewerken zeef met zoutglazuur en kleislib versieringen meegenomen. Een stevig ding, met kleine beschadigingen door het gebruik, maar ongebroken en prachtig in z’n eenvoud. “Die is van de grootmoeder van mijn moeder. Mijn moeder gebruikte hem altijd voor de oliebollen. Elk jaar weer en alleen dan. Wij kinderen moesten er altijd heel voorzichtig mee zijn. Nu gebruik ik hem voor onze oliebollen.”
De Vrouwen van Nu hebben dit seizoen nog één avond op het programma staan. Op 11 april a.s. komen medewerkers van “Het Blokhûs” uit Dokkum een modeshow verzorgen. Deense en Finse mode wordt geshowd in Ons Hol, voor en door Vrouwen van Nu. U bent om 19.30 van harte welkom.

gepubliceerd in De Nieuwe Amelander februari 2005

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *