Vragen over noodfonds Waddeneilanden

DEN HAAG  – Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) stelde een aantal schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een Noodfonds voor de Waddeneilanden. Aanleiding was de oproep van de Commissarissen van de Koning van Noord-Holland en Fryslân.

Gijs van Dijk:

  1. Heeft u kennis genomen van het initiatief van de provincies Noord-Holland en Friesland om een Noodfonds Waddeneilanden op te richten? 
  2. Ziet u ook dat de economie van de Waddeneilanden extra hard getroffen wordt, omdat het toerisme nagenoeg stil ligt? Bent u daarmee met de PvdA van mening dat de Wadden extra hulp verdienen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid een noodfonds voor de Wadden in het leven te roepen om banen op de Wadden te behouden? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u met de PvdA van mening dat een noodfonds zich ook zou moeten richten op investeringen in de toekomst van de Wadden, zoals schone natuur, het landschap, verbindingen en daarmee samenhangend toerisme? Deelt u de opvatting dat dit ook kansen biedt om de economie te stimuleren? Zo nee, waarom niet?

Noodfonds

Ondernemers van de Waddeneilanden hebben het onder de gegeven omstandigheden zwaar. Er zijn nauwelijks toeristen en bijna geen inkomsten. Provincies Noord-Holland en Friesland riepen vorige week op tot een noodfonds. De coronacrisis raakt de economie van de eilanden. De Waddeneilanden zijn met geen andere gebieden in Nederland te vergelijken, omdat het vrijwel uitsuitend draait op toerisme.

Commissaris van de Koning van Noord-Holland Arthur van Dijk roept met zijn collega Arno Brok van Fryslân de minister van Economische Zaken op om rekening te houden met de verwevenheid van de lokale economie en de leefbaarheid. De twee CvK's hebben de minister geadviseerd om te kijken of een noodfonds voor de Waddeneilanden uitkomst kan bieden.

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *