Vraagtekens over verzilting Friese waddenkust

STIENS – De CDA-fractie in Fryslân zet vraagtekens bij de plannen van It Fryske Gea voor de verzilting van de waddenkust. Kort geleden heeft It Fryske Gea een boekje uitgebracht met de titel ‘Zilte Vitaliteit’. In dit boekje wordt aangegeven dat It Fryske Gea wil inzetten op verzilting van gronden binnendijks. De verzilting van deze gronden is van belang vanwege de bijzondere planten en dieren die hierin goed gedijen, aldus het Fryske Gea. Daarnaast wil It Fryske Gea de rol op zich nemen van ontwikkelaar van de Waddenkust in brede zin, op heel verschillende terreinen (bijv. leefbaarheid en kunst en cultuur). 

Landbouw

De CDA-fractie zet met name vraagtekens bij de samenwerking tussen It Fryske Gea en de landbouw in de plannen om tot verzilting van het binnendijkse land te komen. Het advies van de leden van It Fryske Gea was: “ga meer samenwerken, vooral met de landbouw.” Opmerkelijk is dan het feit dat juist de landbouworganisaties de plannen voor verzilting uit de kranten moesten halen.

Vragen

De CDA-statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra vragen het provinciale college of zij op de hoogte zijn van de plannen voor verzilting. Daarnaast willen ze weten of de provincie ook overleg heeft gehad over het voornemen het binnendijkse land langs de waddenkust te verzilten. Omdat It Fryske Gea benadrukt dat ze met de landbouw op wil trekken, wil het CDA ook weten hoe de provincie aankijkt tegen de agrarische functie van het gebied langs de waddenkust. CDA-statenlid Maaike Prins: “De waddenkust is een kwetsbaar en waardevol gebied waar veel agrarische activiteiten plaatsvinden. Als CDA vinden wij het belangrijk dat agrariërs duidelijkheid krijgen en dat zij de mogelijkheid hebben om hun bedrijf op volwaardige wijze voort te zetten. Het kan niet zo zijn dat er intenties vanuit It Fryske Gea worden uitgesproken voor verzilting, zonder dat daarin de grondeigenaren en –gebruikers vooraf worden meegenomen.”

Bron: CDA Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *