Vraag en antwoord raad Ameland -9-

BALLUM – Tijdens de laatste raadscommissievergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen werden er door bijna alle raadsfracties diverse vragen gesteld, waar de portefeuillehouders zo helder mogelijk antwoorden op formuleerden.

Het geplande zonnepanelenpark aan de rand van het vliegveld in Ballum roept vragen op. De VVD Ameland fractie stelde er in de laatste raadscommissievergadering een vraag over. André Tuil wilde weten of er wel serieus naar alternatieve locaties voor het zonnepanelenpark wordt gezocht. Lang niet iedereen is blij met de eerste keus van het vliegveld.

Wethouder Nico Oud laat weten dat een extern en onafhankelijk bureau, Rho adviseurs, onderzoek doet alternatieven. In april verwacht de wethouder het rapport.

André Tuil wil ook weten hoe het zit met de intentieverklaring die de gemeente tekende met ondermeer ENECO. De intentieverklaring gaat over de verkenning van samenwerkingsmogelijkheden voor de realisatie van een zonnepark op Ameland. De intentieverklaring was vooraf naar de raad gestuurd en diverse raadsleden maakten een hierover opmerking. Zonder verder overleg werd die intentieverklaring daarna getekend. Tuil vraagt zich af of de procedure voorafgaand aan de ondertekening ‘een wassen neus’ was.

Wethouder Nico houdt vol dat er goed naar de opmerkingen die door raadsleden zijn gemaakt is geluisterd. Het vliegveld als hèt terrein veranderde in het 'mogelijke terrein' voor het zonnepark. De meerderheid van de raad had niet gereageerd en daarop is besloten de intentieverklaring te tekenen.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *