Vraag en antwoord raad Ameland -6-

BALLUM – Tijdens de laatste raadscommissievergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen werden er door bijna alle raadsfracties diverse vragen gesteld, waar de portefeuillehouders zo helder mogelijk antwoorden op formuleerden.

Jeppe Groenewold stelt een vraag over de upgrading van het vliegveld bij Ballum. De planvorming is al geruime tijd gaande, stelt het raadslid van Ameland’82. Het vliegveld wordt verbeterd en er zijn ook ideeën om het gebied aantrekkelijker te maken. De voorziening van vliegveld kan samengaan met bedrijfsmatige invulling en dat kan tezamen een economische impuls geven aan het dorp Ballum. Enkele ondernemers van Ballum zijn destijds benaderd om concrete plannen te presenteren. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de kleiduifschietvereniging, momenteel gebruiker van het vliegveld, Beach Ameland en Paintball Ameland. Deze partijen zijn nog steeds in afwachting van nadere berichtgeving van de gemeente.

Wat is de stand van zaken rondom de plannen, wil Grtoenewold weten. Is er al iets bekend over koop- dan wel huurprijzen en gaat de gemeente de belangstellende partijen ook informeren?

Wethouder Will Bakema laat weten dat er eind maart een gemeentelijke Info verschijnt waar de ontwikkelingskansen van het vliegveld op gepubliceerd zullen worden.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *