Vraag en antwoord raad Ameland -3-

BALLUM – Tijdens de laatste raadscommissievergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen werden er door alle raadsfracties diverse vragen gesteld, waar de portefeuillehouders zo helder mogelijk antwoorden op formuleerden.

Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland stelt een vraag over De Stelp.

Al meerder malen is er door de raad aangedrongen op een gesprek met Pasana/ Nij Smellinghe over de voortgang van de nieuwbouw van De Stelp. Wat is de stand van zaken, wil IJnsen weten en wanneer komt het gesprek? Wethouder Oud heeft niet anders over de stand van zaken te melden dan dat er zo gauw als dat mogelijk is een thema-avond voor de raadsleden over De Stelp/Pasana/Nij Smellinghe wordt belegd.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *