Vooruitzichten kwaliteit zwemwater voor 2007 goed

LEEUWARDEN – De eigenaren en beheerders van zwemgelegenheden maken werk van de kwaliteit van het Friese zwemwater. De kwaliteit van het zwemwater in 2006 was over de hele linie goed en dat geldt ook voor de hygiëne en veiligheid in en rond de zwemgelegenheid. Dit blijkt uit de jaarlijkse Rapportage Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden die door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.
De prognoses voor de kwaliteit van het Friese zwemwater voor 2007 zijn goed. Die verwachting is niet alleen gebaseerd op de inspanningen die de eigenaren en beheerders doen om een goed product te leveren, maar ook op de stijgende lijn die de laatste jaren uit de jaarlijkse rapportages naar voren komt. Voor het oppervlaktewater geldt uiteraard dat de waterkwaliteit sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden.
De provincie is op grond van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) het bevoegde gezag. Zij houdt toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van 123 zwembaden (met in totaal 258 bassins) en 52 zwemplaatsen in het Friese binnenwater en aan de IJsselmeerkust en de Noordzeekust.
Zwemwater in Friesland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *