Voorstelling: De klank van de regenboog

Orffs Carmina Burana als hoopgevende regenboog boven Tsjaikovski’s donkere wolken

Op zondag 19 november en zondag 26 november brengt De Nije Symfony, in samenwerking met
projectkoor Collegium Vocale Fryslân en dansers van Dance Connects uit Amsterdam, een unieke
theatervoorstelling over diversiteit en veelkleurigheid met als titel: De klank van de regenboog.

Muziek van toen, thema van nu

Welke rol heeft klassieke muziek bij hedendaagse vraagstukken? De Russische componist Tsjaikovski
(1840-1893) worstelde met zijn homoseksuele geaardheid. Die worsteling heeft vermoedelijk geleid
tot een zelfgekozen dood. Als hij had mogen zijn wie hij was, had hij waarschijnlijk nog veel meer
tijdloze meesterwerken nagelaten.

Net als deze grote Russische componist toen, zijn er vandaag de dag nog steeds mensen die vanwege
hun geaardheid of hun gender-identiteit niet gezien, niet erkend of zelfs gediscrimineerd en
onderdrukt worden.

We horen in Tsjaikovski’s 6e symfonie Pathétique de onderdrukte emoties van de beknelde ziel. In
Carl Orffs Carmina Burana horen en zien we vervolgens hoe het ook kan: als hartstocht de ruimte
krijgt, ontstaat een ode op de liefde, het leven, de vrijheid en verbroedering. Carmina Burana is
gebaseerd op niet-religieuze, soms zelfs pikante teksten. De beroemde opening – O Fortuna – bereikte
de internationale hitlijsten.

De Nije Symfony heeft als doel symfonische meesterwerken uit te voeren met gretige amateurmusici
en -zangers, ondersteund door welwillende professionals. Daarnaast probeert De Nije Symfony deze
muziek in verbinding te brengen met actuele maatschappelijke thema’s. Na gesprekken met
studenten van de UvA die onderzoek doen naar LHBTIQ+-invloeden in de klassieke muziek,
gesprekken met homokoor Zangzaad uit Groningen en met andere mensen uit de LHBTIQ+-
gemeenschap, was de conclusie dat Tsjaikovski’s worsteling vandaag de dag helaas nog steeds actueel
is. De Nije Symfony hoopt dat deze voorstelling mensen inspireert en aan het denken zet.

Bijzondere erkenning

Streekwurk Noardwest, van het Iepen Minskip Fûns van Provinsje Fryslân sprak waardering uit voor
‘het denken buiten de comfortzone’ en onderscheidde De klank van de regenboog met extra
financiering en de volgende lovende woorden:

“Dit project krijgt de volledige steun van de adviescommissie. Dat muziek en de regenboog verbindt,
duidt dan ook op de verbondenheid van mensen onderling, van welke afkomst of aard dan ook. Het is
positief dat De Nije Symfony samenwerkt met en aandacht vraagt voor mensen uit de LHBTIQ+
gemeenschap en dat op een vernieuwende en verbindende wijze doet. Met klassieke muziek wordt
een andere doelgroep bereikt waardoor een waardevolle dialoog mogelijk wordt. Met deze
voorstellingen wordt op een niet alledaagse manier de thematiek onder de aandacht gebracht en het
publiek aan het denken gezet. Niet provocerend, wel prikkelend”

Uitvoerenden

Meer dan 150 amateurmusici, -zangers en -dansers geven acte de présence op het podium. Het thema
wordt visueel kracht bijgezet door zanger en acteur Rikkert van Huisstede, solodanser Anna RileyShepard, geflankeerd door dansers Dance Connects uit Amsterdam. Het publiek kan daarin een
boodschap zien, maar kan ook simpelweg genieten van wat er op het podium te zien en te horen valt.

Concerten en tickets

Zondagmiddag 19 november (15:00) in De Harmonie in Leeuwarden

Tickets voor De Harmonie

Zondagmiddag 26 november (15:00) in De Lawei in Drachten

Tickets voor De Lawei

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 794

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *