Vooroeversuppleties Ameland

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat start op 10 mei met vooroeversuppleties voor de kust van Ameland-midden tussen raai 11 en 17. Het storten van 3 miljoen m3 zand is nodig om de kust ter plaatse weer op peil te brengen. De suppleties zijn eind december 2010 gereed.

Vanaf medio augustus voert Rijkswaterstaat een zandsuppletie uit op het strand van Ameland-midden, waarbij 1 miljoen m3 zand aangebracht wordt. Deze suppletie is ook in december 2010 klaar.

Natuurlijk onderhoud
Met zandsuppleties op het strand of op de vooroever onder water, bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiënte wijze de structurele erosie van de kust. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem mee met de rijzende zeespiegel. De omstandigheden op de suppletielocatie bepalen de keuze voor een strand- of vooroeversuppletie. Uitgangspunt is: waar het kan onder water, waar het moet op het strand. Kustbeheer is natuurlijk beheer omdat het aansluit bij de dynamiek van het zandige kustsysteem. Kustfuncties zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.
Bron: RWS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *