Voorlopig voortzetting ‘draaiboek ijs’

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân handhaaft haar ‘draaiboek ijs’, ondanks de dooi van maandag 27 december. De gemalen in de polders blijven in principe uit. Op enkele plaatsen waar het water echt te hoog komt, worden gemalen voorzichtig enkele uren aangezet om wateroverlast te voorkomen. Het afstromen van water van de Friese boezem naar het IJsselmeer en de Waddenzee wordt nog niet hervat. Het waterpeil van de Friese boezem ontwikkelt zich volgens verwachting en blijft binnen de veiligheidsnorm.

‘De kop eraf malen’

In de polders worden stijgingen van het waterpeil van 45 centimeter tot meer dan 100 centimeter gemeten. Daar waar het echt niet anders kan, wordt voorzichtig begonnen met het wegmalen van water. Alleen ‘de kop’ wordt eraf gemalen. Dat betekent dat een poldergemaal alleen het noodzakelijke water wegmaalt om overlast te voorkomen. Waar een poldergemaal aan staat, zal water op het ijs komen en kunnen wakken ontstaan. Daarom wordt, zodra een poldergemaal tijdelijk wordt aangezet, de IJswegencentrale in de buurt geïnformeerd.

Friese boezem

De komende dagen wordt er nog geen water afgestroomd van de Friese boezem naar het IJsselmeer en de Waddenzee. Dit is mogelijk omdat er nagenoeg geen neerslag is gevallen en er overwegend ijsdagen zijn geweest. Om dit vol te kunnen houden moet het droog blijven en blijven vriezen. Het waterschap overlegt dagelijks met weerdeskundigen om goed te kunnen inspelen op weersveranderingen.

IJsveiligheid

De Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen zijn verantwoordelijk voor de schaatsveiligheid en het organiseren van tochten. Wetterskip Fryslân onderhoudt nauw contact met de Friesche IJsbond over de acties die het waterschap onderneemt om het schaatsen op natuurijs mogelijk te maken.

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *