Voorlopig laatste grote vossenjacht in Nes

NES – Komende zondag is voorlopig de laatste grote vossenjacht in Nes. Dat Betreuersuchspiel, waarbij kinderen verkleedde groepsleiders opsporen, heeft afgelopen zomer heel wat gemoederen verhit. Het gaf grote drukte in het dorp waar het toch al razend druk is. Burgers, bedrijven, dorpsbelangen, groepsverblijven, whatsappgroep, Katholisches Ferienwerk en de gemeente hadden er een kluif aan.

Traditie

Katholisches Ferienwerk, die de vakanties voor Duitse kinderen organiseert, ziet de vossenjacht als een van de leukste tradities van hun vakantieweken. Er kunnen wel 1500 kinderen per spel aan meedoen en die draven dan allemaal door het dorp.

Overlast

“De Vossenjachten in de kern van Nes zijn al een aantal jaren onderwerp van gesprek,” zegt Tonnie Overdiep van Dorpsbelang Nes. Eind 2016 is met de gemeente afgesproken om alleen op zondag vossenjachten toe te staan. Dan zijn de meeste winkels gesloten en is er de minste kans op hinder, was de gedachte. Overdiep: “In 2017 is het ook goed gegaan en was er niet veel overlast.” Deze zomer ging het mis toen de vossenjacht werd gehouden op een braderie-dag. Dorpsbelang haalde verhaal bij de leiding van de groepen en wees op de eerder gemaakte afspraken, maar dat bood onvoldoende soelaas.

Overdiep trok daarop bij de gemeente en de Vereniging van Groepsverblijven aan de bel. Dat resulteerde in een gesprek waar gemeente, winkeliers van Nes en enkele Duitse vakantieverenigingen aanzaten. Voor dit jaar blijft de situatie zoals al in de programmaboekjes is gedrukt; er is op 19 augustus nog één vossenjacht te gaan. Voor 2019 is afgesproken om het grote buitenspel te verhuizen naar de donderdag, omdat er ‘s zondags hoe langer hoe meer winkels open zijn. Uitwijken naar recreatiegebied De Vleijen vinden de groepen geen alternatief, want de vossen moeten zich wel goed kunnen verstoppen.

Groepsapp

Ook in het dorp Buren werd overlast ervaren. Dorpsbelang Buren bemiddelde. Op het oostelijk deel van het eiland was enige tijd een whatsappgroep actief, van mensen die zich stoorden aan activiteiten van de groepen en die via whatsapp contact met elkaar hielden. Inmiddels is die groepsapp opgeheven.

College

Burgemeester Gerard van Klaveren – het dossier zit in zijn portefeuille – en wethouder Theo Faber – hij boog zich als locoburgemeester over de kwestie – laten weten dat de gemeente vindt dat steeds gezocht moet worden naar mogelijkheden om privébelangen en economische belangen met elkaar te verenigen. Tot nu toe slagen eilanders daar doorgaans ook goed in, meent het college.

Klachten over overlast door groepen jongeren en kinderen zijn niet nieuw voor Ameland; deze kwestie speelt al sinds er grotere groepen jongeren verblijven op het eiland. De gemeente heeft regels opgesteld die mogelijke overlast in en rond groepsverblijven inperken. Deze regels worden consequent onder de aandacht gebracht. Uiteraard kan de gemeente niet altijd voorkomen dat er klachten zijn.

De gemeente laat weten klachten, van wie dan ook, altijd serieus te nemen, maar kan niet anders dan deze ongemakken afwegen tegen de belangen van degenen die de accommodaties verhuren. De recente ergernissen zijn voor de gemeente reden geweest om de verhuurders van groepsaccommodaties per brief nogmaals te wijzen op de geldende regels en op hun verantwoordelijkheid voor het naleven ervan.

Betreuersuchspiel

Katholisches Ferienwerk organiseert vakanties voor Duitse kinderen en dat doen ze al sinds 1989. De vereniging vertegenwoordigt 100 leden en in het hoogseizoen op Ameland, dit jaar van 13 juli tot en met 27 augustus, 71 groepen en 5399 kinderen. De kinderen komen onder meer uit Duisburg, Kleve, Dülmen, Bremen, Wesel en Wilhelmshaven en de leden zijn kerkelijke gemeenschappen. Het Pastoralteam laat weten eind juli een goed gesprek met de gemeente te hebben gehad. De groepsleiding wil voor hun geliefde vossenjachten niet uitwijken naar een andere plek dan het centrum van Nes, vanwege het betrekkelijk veilige voetgangersgebied. De Vleijen is niet geschikt omdat de vossen dan te gemakkelijk gevonden worden. Dan is er niks meer aan het spel en het Betreuersuchspiel is een ‘highlight voor alle groepen’, vertellen Karsten Weidisch en Tobias Freyhoff Pastoralteam nog.

Nieuw gesprek

In het najaar volgt er een nieuw gesprek met verhuurders en eigenaren van groepsverblijven. De gemeente verwacht dat met de verschuiving van de vossenjachtdag de overlast in de toekomst zal afnemen.

lees hier over Duurzaam toerisme

bekijk op de Facebookpagina van het Pastoralteam Ameland de foto's van de vossenjacht

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *