Voorbereidingen Elfstedentocht

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân stelt het afstromen en malen van water uit de polder en de Frieze boezem zo lang mogelijk uit. Hierdoor blijft het water in de Frieze boezem rustig, wat de ijsaangroei bevordert. Komend weekend wordt een dooiaanval verwacht met neerslag. Omdat het waterschap tijdig is begonnen met het verlagen van het waterpeil, is er nu voldoende ruimte om voorlopig niet te hoeven malen.

Dooiaanval

De weersverwachting is nog onzeker over hoe lang de dooiaanval zal duren en wanneer de vorst weer terug komt. Daarom houdt het waterschap de weersverwachting nauwlettend in de gaten, om bij veranderingen direct te kunnen inspelen. Voorlopig ziet het waterschap geen reden om het ingezette beleid om de ijsaangroei te stimuleren te veranderen. Inmiddels ligt 90% van de poldergemalen stil.

Zondag 28 november stopte Wetterskip Fryslân al het afstromen van de Friese boezem via de spuisluizen en het gemaal Hoogland in Stavoren. Maandag 29 november is het Wetterskip begonnen met het uitzetten van poldergemalen waar dat mogelijk is. Daar gaat het Wetterskip ook vandaag mee door. 

Dagelijkse informatie

Tijdens vorstperiodes geeft Wetterskip Fryslân dagelijks een persbericht uit met daarin de toestand van het water. Bovendien staat het waterschap elke dag in contact met de ijsbond.

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *