Volgend jaar minder waterschapsbelastingWetterskip

LEEUWARDEN – Een gemiddeld huishouden in Friesland en Groninger Westerkwartier gaat volgende jaar tussen een en vier procent minder waterschapsbelasting betalen. Daarmee komt het waterschap de burgers en bedrijven tegemoet om de koopkracht in stand te houden. De lagere belastingstijging in het verzorgingsgebied van Wetterskip Fryslân gaat niet ten koste van de uit te voeren projecten. Alle in 2009 geplande werkzaamheden worden opgepakt.

Met ingang van dit jaar is de nieuwe waterschapswet in werking getreden. Vanaf 2009 heeft dit gevolgen voor de kostentoedeling en het belastingstelsel. Met betrekking tot het belastingstelsel betekent dit dat er geen onderscheid meer zal worden gemaakt tussen waterkeringszorg, waterkwantiteitsbeheer en (passieve) waterkwaliteitstaken. Er zal sprake zijn van een tweetal taken: watersysteembeheer en zuiveringsbeheer, op basis waarvan de heffing plaats zal vinden. Daarnaast komt er voor de directe lozingen op het oppervlaktewater een nieuwe verontreinigingsheffing (ten gunste van de taak watersysteembeheer). Als gevolg van de nieuwe financieringsstructuur zijn de tarieven 2009 en volgende jaren niet meer vergelijkbaar met die van 2008.

Het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een van de grote project van het waterschap. Het Rijk financiert deze dijkversterkingsprojecten en Wetterskip Fryslân voert ze uit. In 2009 wordt aan de voorbereiding van de Waddenzeedijk op de vaste wal gewerkt, de voorbereiding van Ameland voortgezet en een aantal kunstwerkprojecten in de IJsselmeerdijk opgepakt. Daarnaast worden andere dijkversterkingsprojecten voortgezet zoals in Harlingen in het kader van de Deltawet en wordt de asfaltbekleding van de dijkstrekking Koehool-Westhoek verbeterd.
Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *