Vol gas vooruit

LEEUWARDEN – Provincie Fryslân wil samen met bedrijven versnelde introductie van biogas. De provincie kent een nieuw initiatief: de versnellingsgroep Fol Gas Foarút. Deze groep bestaat uit zo’n 20 deelnemers; ondernemers, de Gasunie, Friese gemeenten en de provincie Fryslân. De deelnemers aan de versnellingsgroep hebben goed zicht op hoe in Nederland wordt ingezet op alternatieve brandstoffen. Ze geven aan dat Fryslân hier in vooroploopt. Het doel van deze groep is om andere ondernemers maar ook burgers op aardgas/ biogas te laten rijden. Besloten is een communicatiecampagne te starten in mei 2010. Dit is het moment dat er zeven aardgasstations zijn in Fryslân. Daarnaast gaat de groep zich inzetten dat er in 2010 op biogas gereden kan worden.

De groep heeft afgelopen dinsdag haar eerste bijeenkomst gehad. Een van de deelnemers is Pieter Talsma van Post Oliemaatschappij: ‘Ik vind het prachtig om te zien dat het initiatief van de provincie zo wordt opgepakt door verschillende ondernemers. Hier gebeurt iets moois. Alle partijen beseffen goed dat biogas de toekomst heeft en daar willen wij een bijdrage aan leveren.’ De versnellingsgroep onderneemt ook actie richting het Rijk om ervoor te zorgen dat aardgas een nog voordeliger (ipv: geen nadelige) fiscale inschaling in 2010 krijgt.

De versnellingsgroep is een initiatief van de provincie Fryslân. Zij organiseerde samen met de stichting Millenniumbedrijven in april een bijeenkomst over duurzame brandstoffen. Gedeputeerde Piet Adema: ‘Ik ben blij dat ondernemers zelf de handschoen zo actief oppakken na mijn oproep in april. Ik wil deze groep waar mogelijk faciliteren om er voor te zorgen dat ook zij zich inzetten dat er in 2015 100.000 voertuigen op alternatieve brandstoffen rijden. In Fryslân zijn we ons goed bewust van hoe wij met onze schepping willen omgaan.’
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *