Vogelwachtseizoen van start in het Werelderfgoed Waddenzee

BOSCHPLAAT – Staatsbosbeheer vogelwachters aan de slag op verschillende eilanden en platen.

‘We zitten weer op ons nest’, twitterde onlangs vrijwillig vogelwachter en wadfotograaf Jan Huneman vanaf de 2e keet van Staatsbosbeheer op de Boschplaat. En dat is niet alleen op Terschelling het geval. Want het is voorjaar en de broedtijd in het Waddengebied is weer aangebroken. Duizenden vogels, zoals sterns, lepelaars, eidereenden en plevieren zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn bij belangrijke vlucht- en broedplaatsen. Het is nu ook de tijd dat vele vrijwillige vogelwachters hun intrek nemen in hutten, keten en posten. Zij monitoren de broedvogels, voeren tellingen uit, bewaken de afgesloten gebieden en geven informatie over het enige natuurlijke Werelderfgoed in Nederland: de Waddenzee. 

Vroeger waren de vogelwachters er om andere redenen: maandenlang zaten zij op hun post om eierrapers in hun kraag te pakken of stropers te bekeuren! Wandelaars die tegenwoordig één van de twee vogelwachtersketen op de Boschplaat (bij paal 22 en het Amelandergat) aandoen, zijn altijd verrast met de informatie die ze van de 40 verschillende duo's vogelwachters krijgen. De wachters op hun beurt vinden het leuk de passanten (5.000 in 2015) en de Facebook-volgers wat te vertellen over de duizenden vogels die er zitten. 

Ook in natuurgebied De Slufter op Texel houden wisselende duo's vogelwachters sinds Pasen een oogje in het zeil. Dit doen zij vanuit de Zwarte keet bij het uitkijkpunt het Diepe gat. Door aanwezig te zijn voorkomen de wachters hier veel verstoringen en hoeft er minder gehandhaafd te worden. 

Engelsmanplaat en Rottumerplaat

Het oude vogelwachtershuis op palen op de onbewoonde Engelsmanplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog is vanaf eind april weer bemenst. De duo's vogelwachters zullen hier net als op de keten van de Boschplaat in shifts van een week verblijven. Uiterlijk volgend jaar wordt het beeldbepalende onderkomen van Staatsbosbeheer hier vervangen door een nieuwe. 

Het stenen vogelwachtershuis op Rottumerplaat is sinds drie weken bemand door het 'vaste' duo Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer (ook bekend van de film De Vogelwachter); zij houden hun volgens t/m juli via het Rottum-weblog op de hoogte van het wel en wee. 

Rottumeroog

Een paar weken geleden berichtten we al over de bijzondere shelter die op Rottumeroog zou komen. Staatsbosbeheer wil veiligheid en comfort voor zijn vogelwachters hier op het meest oostelijke en wilde puntje van het Nederlandse Waddengebied. De ‘iglo’ is inmiddels geplaatst en het eerste duo wachters Emo Klunder en Henk Plat heeft vrijdag 8 april zijn intrek genomen. De iglo-shelter van Blue Loop Originals is op de ruigste plekken in de wereld getest. Dat mag ook wel, want Rottumeroog wordt regelmatig gegeseld door wind, water en zand. 

Staatsbosbeheer is de Waddenunit van het Ministerie van EZ dankbaar voor zijn hulp met vervoer naar de onbewoonde eilanden en met zijn deskundigheid op gebied van monitoring en toezicht.

⇒ meer over de Boschplaat, Rottumerplaat, Engelsmanplaat en Rottumeroog lezen? Bezoek dan Waddenpost.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *