Voetbalclub Ameland

Geplaatst op: 23 februari 2010 - Categorie: Gemeente & Politiek

Ingezonden brief

HOLLUM - De redactie stelt betrokkenheid van de lezers op prijs. Ingezonden brieven kunnen een plekje krijgen in de Krant van Ameland, ook in de digitale. Onderstaand verhaal over VCA is van Bena. Het is zijn persoonlijk commentaar op de Amelander politiek. Naam van de schrijver is bij de redactie bekend.


VCA is VOETBAL CLUB AMELAND

Ja u ziet het goed, deze club bestaat al heel lang maar komt als zodanig weinig in de publiciteit – en dat moet veranderen!
Eertijds stond het clubhuis annex speelveld in Nes, maar dat bleek al gauw te klein omdat de club alsmaar groeide.
Een nieuwe locatie werd na veel mitsen en maren gevonden in Ballum op de Hoge Meij, een historische plaats waar vroeger de Heren van Ameland resideerden.
Er verrees een prachtig clubhuis met speelveld – helemaal overdekt, verwarmd en met tribune en natuurlijk een keuken voor de verzorging.
Het mocht wat kosten en dat deed het dan ook.
Naar goed democratisch gebruik worden de elf veldspelers gekozen door de ruim 3000 supporters; na beoordeling op hun vakmanschap en onbesproken gedrag, z.g.n integriteit. Dit voor een termijn van 4 jaar.
Overleg tussen de spelers en kiezers zorgt dan weer dat er een hoofdtrainer/ coach en 2 hulptrainers worden aangesteld: 3 betaalde krachten dus, dit in tegenstelling tot de amateur - veldspelers die slechts een z.g.n. onkosten vergoeding krijgen.

Hoe is dat elftal nu samengesteld. Wel als volgt :
De opstelling is nog volgens het oude systeem n.l : 5-3-2-1.
Een bijzonderheid is dat het spelersveld ook 3 dames telt die overigens een aardig partijtje mee trappen.
Dan: 1 doelman – 2 backs – 3 middenvelders als verdedigers en natuurlijk 5 aanvallers in de voorhoede .
Doelman en aanvoerder is Dick een doelvullend figuur die zijn mede verdedigers linksback Toon – rechtsback Ruud en ook middenvelder linkshalf An en rechtshalf Gonny goed in de hand heeft.
Stuk voor stuk goede schoppers maar ze luisteren te vaak naar de letterlijke uitvoering zoals de trainers aangeven – niet te veel eigen inbreng eigenlijk; maar wat niet is kan nog komen ze spelen nog niet zolang mee.

Stopperspil Hannes is de spil waar veel om draait en hij is dan ook goed in de spelregels welke hij zo nu en dan naar eigen goeddunken toepast. Hij wil vaak meer dan wat de trainers van hem vragen. In de beleving van de doelman/ aanvoerder wel eens wat eigenwijs – maar toch een voetballer die de aanvallers ook goed van dienst is.

Dan de voorhoede – de aanvallers in de vuurlinie:
Links buiten Ton, een kwieke en deskundige speler die zijn linker been vaak inzet als goed aangever voor de afwerkers midvoor Jantje met hulp van de rechtsbinnen Wijntje en die zo'n voorzet plegen af te ronden binnen de palen.
Rechtsbuiten Pedro kent ook de spelregels en weet de bal ook menigmaal goed voor het doel te krijgen. Maar ja, niet elke mooie voorzet eindigt in een doelpunt.

Misschien dat linksbinnen Thea een actievere rol moet spelen. Zij kent wel de spelregels maar ze volgens de regels toepassen is een andere zaak.
Zij is af en toe wat een dribbelaar en dan weet je niet goed hoe je er mee aan moet.
Wel streng en volgzaam in haar clubcultuur.
Natuurlijk zijn er nog reserve spelers; invallers – bankzitters of hoe je ze ook maar betitelt.
O.a. Ab en Dicky vallen af en toe in, wel goed gemotiveerd en kundig in de regeltjes maar van blinkende spelers mag je nog niet spreken.

Nu het leidersteam oftewel de trainers.
De hoofdtrainer Bert bijgestaan door zijn hulpjes Willy en Nicky.
Nicky is nog niet zolang in het vak als trainer – wel een exvoetballer en dus met ervaring als zodanig, maar hij moet echt nog gecoachet worden door de leider; maar wie weet wordt het nog eens wat. Hoop doet leven. De goede wil is er wel.

De tweede hulp is Willy; hij heeft wel langer ervaring en is daar ook op afgestudeerd maar de prestaties zijn niet overtuigend in relatie met zijn veronderstelde kennis.
Hier geldt ook het oude gezegde: de weg naar succes wordt geplaveid met goede voornemens.
Nu de resultaten nog van de beide hulptrainers.
De hoofd trainer Bert is uiteindelijk ook de hoofd verantwoordelijke voor de gang van zaken en kan daar dus ook op afgerekend worden.
Maar ook hij zit nog niet zolang in het zadel als coach, studeert nog steeds op de regeltjes maar moet nog te vaak aan specialisten vragen hoe het verder moet.
Dat bleek ook onlangs nog in een televisie uitzending over het Amelander gebeuren betreffende de toepassing en uitvoering van de spelregels van de club.
Toen er een lastige vraag gesteld werd door de journalist moest hij wel even ruggespraak houden met een achtergrond specialist om tot een uiteindelijk toch slechte beantwoording te komen. Negatief dus voor club en supporters. Zeker niet voor het product Ameland.
Ook hier geldt; de aanhouder wint (soms) en al doende leert men.
Overigens heeft dit op de loonlijst staande drietal. ook nog een bij de status behorende,ook betaalde, verzorger en boekhouder. Dit is een wat in zichzelf gekeerde/ bescheiden gladjanus waarvan gedacht wordt dat hij wel een grote rol speelt in de leiding. Wat dat precies inhoudt wordt natuurlijk niet aan de grote klok gehangen. Ook dat leert de praktijk.

Het kan een goede democratische gang van zaken zijn als na 4 jaar de hele ploeg weer tegen het licht gehouden wordt en de resultaten in deze 4 jaar beoordeeld worden..
Wat dat betreft gonst het bij de kiesgerechtigde toeschouwers/ supporters wel van de miskleunen van de hele ploeg.
Bij de thuiswedstrijden gaat het nog; weliswaar met vallen en opstaan – maar met de uitwedstrijden naar geduchte tegenstanders in Leeuwarden, maar vooral naar die ploeg in Den Haag, zijn de resultaten buitengewoon slecht te noemen. Er wordt dan ook nooit ruchtbaarheid gegeven aan de uitslag.
Je kunt de supporters immers beter dom houden zodat ze toch nog in je blijven geloven en ook een aanstaande contributie verhoging zonder morren blijven slikken.
Er staat echter al weer een zware wedstrijd gepland tegen Leeuwarden.
Ook hier komen de spelregels van de club weer aan de orde.

Ik zal u op de hoogte houden – zo mogelijk nog voor de verkiezingen.
Kan deze ploeg – inclusief leiders nog een periode van 4 jaar mee?
Het geeft te denken!!! Het laatste woord is aan de kiezers.
In maart heeft de kiezer het voor het zeggen dus – hoe en met wie gaan we de volgende 4 jaar invullen. Nieuwe mensen nieuwe kansen.

Copyright BENA – uw reporter

>>> lees hier Dossier gemeenteraadsverkiezing 2010

© Persbureau Ameland 2010, op dit artikel rust copyright.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?