Vliegfeest sluit af met tekort

uit De Krant van Ameland nummer 12

BALLUM – Het lag niet aan de organisatie maar aan het slechte weer dat er minder mensen dan verwacht het Vliegfeest ter ere van het vijftigjarig bestaan van het vliegveld Ballum in juni vorig jaar bezochten. De stichting Vliegfeest vraagt de gemeente om kwijtschelding van een schuld. Het zou om een euro of vijfduizend gaan. Raadslid Piet IJnsen stelt er tijdens de raadscommissievergadering in april vragen over aan het college. IJnsen is ontstemd over het feit dat de secretaris geen dossier kan overhandigen. “Er ìs geen dossier,” bekent de burgemeester. Als compensatie voor het ontbreken van schriftelijke informatie geeft hij mondeling een toelichting.
Burgemeester Albert de Hoop legt uit dat de voorbereidingen voor het feest al tijdens een vorig college zijn begonnen. Er is een werkgroep opgericht waar weliswaar de gemeentelijke havenmeester Klaas Touwen en gemeentesecretaris Bjørn van den Brink in zitting hadden, maar het was geen gemeentelijke werkgroep, stelt de burgemeester. Het toenmalige college stond sympathiek tegenover een feest maar stelde geen financiën beschikbaar. Gedurende de voorbereidingen werd het feest groter en groter en werd een stichting Vliegfeest Ameland in het leven geroepen. Formeel heeft de gemeente geen besluit genomen het feest financieel te steunen. Er is wel subsidie aangevraagd bij de gemeente. “De Stichting moet financieel de eigen broek ophouden.”
Uiteindelijk komt het door het weer, zegt De Hoop. Er kwamen veel minder bezoekers dan verwacht vanwege de enorme plensbuien tijdens de vliegfeestdagen. De stichting is blijven zitten met een tekort. Albert de Hoop heeft zijn medewerking toegezegd om met de schuldeisers te praten over sanering van schulden. De gemeente is zelf ook schuldeiser. De burgemeester vindt het logisch dat ook de gemeente meewerkt aan kwijtschelding van schuld. “Als je anderen vraagt om te saneren dan moet je dat zelf ook doen.”
Een volgende keer moeten er betere afspraken worden gemaakt. “Je kunt het niet aan de weergoden overlaten,” besluit De Hoop.

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *