Vliegfeest onder de loep

BALLUM – De Rekenkamercommissie, onder voorzitterschap van Bote Wilpstra, onderzocht de gang van zaken rond gemeente en Vliegfeest. De commissie liep daarbij tegen de grenzen van haar bevoegdheden aan. De verantwoordelijkheid van het feest lag bij Stichting Vliegfeest en niet bij gemeente Ameland. “Wat bij stichtingen gebeurt kunnen wij niet onderzoeken,” aldus Wilpstra. De relatie tussen feest en gemeente was hecht. De gemeente is eigenaar van het vliegveld en enkele ambtenaren, Klaas Touwen en Bjørn van den Brink, zaten in de organisatie. Bovendien gaf de gemeente geld. De Stichting kreeg 4000 euro subsidie en de gemeente doneerde de landingsgelden die tijdens de vliegfeestdagen geïnd konden worden. Die landingsgelden werden geraamd op 2000 euro. Na het feest besloot B&W om daar bovenop een openstaande schuld van € 6500,– kwijt te schelden. In maart 2008 werd nog gesproken over ‘een duizend of vijf.’


Zelfs na het onderzoek van de Rekenkamercommissie is niet alles rond het Vliegfeest helder. Gespreksverslagen ontbreken, mails zijn zoek, briefjes kwamen te laat aan en essentiële stukken over de provinciale subsidietoekenning komen met heel veel moeite boven water. Ook maakte de gemeente formeel een foutje door subsidie toe te kennen op basis van een verlopen verordening. Dat was onrechtmatig en ambtenaren hadden daar op moeten wijzen, concludeert de rekenkamercommissie. Volgens deze subsidieverordening moet de subsidieaanvrager documenten laten zien waaruit blijkt dat het met de bijdrage van medefinanciers wel goed zit. Deze documenten heeft de Rekenkamercommissie niet kunnen vinden.

Het Vliegfeest vond plaats maar kreeg met dikke tegenvallers te maken. B&W besloten vlak voor het feest geen ambtelijke uren ter beschikking te stellen en de provincie schortte de uitbetaling van het toegezegde subsidie op omdat de vliegshow in strijd zou zijn met de natuurbeschermingswet. Als klap op de vuurpijl was het weer tijdens de vliegfeestdagen zo slecht dat de verwachte toestroom van bezoekers uitbleef. Het vliegfeest sloot af met een tekort.

Met dit alles ziet de Rekenkamercommissie geen reden om concrete aanbevelingen op te sommen. De commissie meent alleen dat de gemeente zorgvuldiger moet vasthouden aan wettelijke en administratieve procedures bij het nemen van besluiten.

Het rapport komt als discussiestuk op de raadsagenda van 26 oktober.

>>>lees hier meer over de raadscommissievergadering van 7 september 2009

>>>lees hier het artikel over het tekort, uit De Krant van Ameland nummer 12


>>>lees hier wat de Rekenkamercommissie zegt over Stichting Ameland Promotie

 

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *