Vlakte van Polet aangepakt

NES – Vorige week is begonnen met de herstelwerkzaamheden van de Vlakte van Polet, althans dat deel dat achter het Fostahuis ligt, de binnenduinen. Gerard van Drooge is eigenaar van het huis en het duingebied van 10 hectare aan het einde van het Kobuspad. Zijn grootvader P.D. Poelstra kocht het begin 20ste eeuw. Opa Poelstra was destijds notaris op Ameland en was in 1916 betrokken bij het eerste landinrichtingsproject in Nederland: de ruilverkaveling bij Ballum.

De afgelopen 15 jaren is een groot deel van de Vlakte dichtgegroeid met berken, dennen, vogelkers en krentenboompjes, waardoor de openheid en de heidevegetatie grotendeels verdwenen is. Familie Van Drooge stelde een paar jaar geleden samen met Staatsbosbeheer een plan op voor het herstel van de openheid. Met subsidie van de Provincie Fryslân wordt dat deze weken uitgevoerd. Het werk moet voor de start van het broedseizoen, 15 maart, klaar zijn. Loonbedrijf Nagtegaal is er bezig met een grote machine en Johan Krol van Natuurcentrum Ameland is de projectleider. Krol zorgde ook voor de natuurtoets van het Natura2000 gebied, die nodig is om de benodigde vergunning te verkrijgen. Die vergunning is al een paar maanden binnen.

Op de Vlakte wordt het merendeel van de berkenbosjes, de dennen, krentenboompjes en de vogelkers verwijderd. Aan de noordoostkant wordt een dichtgegroeide watervoerende poel hersteld. Later in het jaar of in 2022 volgt een tweede ronde waarbij delen van het terrein afgeplagd worden voor het herstel van de heidevegetatie.

Het terrein is onderdeel van een geliefd rondje wandelen door het bos naar het Westerpad en naar zee. In het gebied achter het Fostahuis ligt ook het sportveldje dat gebruikt wordt door de Burgemeester Walda School.

Het Fostahuis is altijd in de familie gebleven en nu beheert Gerard van Drooge uit Luxwoude het. Hij komt al vanaf zijn geboorte (1952) op Ameland en verblijft er jaarlijks meerdere keren.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *