Visie op Ouderenzorg Ameland

BALLUM – Gemeente Ameland heeft haar ‘Visie op ouderenzorg’ geformuleerd. De gemeentelijke Werkgroep Ouderenzorg heeft zich er wekenlang over gebogen en de visie op papier gezet. De raad ging er in een extra raadsvergadering na afloop van de raadscommissievergadering van maandag 2 februari mee akkoord.

De ‘Visie op ouderenzorg’ geeft de formele kaders aan: verschillende instanties hebben verschillende verantwoordelijkheden.

Als het om ouderen gaat dan moet verlies van zelfredzaamheid worden voorkomen en moet er terughoudendheid zijn in medisch handelen. Ouderzorg in Nederland gaat uit van eigen regie en zelfmanagement van ouderen en daarnaast van een integrale aanpak, waarin medische en langdurige zorg en ondersteuning, welzijn en wonen continu op elkaar inspelen. Maatwerk op basis van de behoefte van de oudere is in principe leidend. Een en ander vergt een veranderingsproces in cultuur en structuur.

Gemeente Ameland wil, aanhakend op het landelijke beleid, blijvend goede, betaalbare zorg en huisvesting voor alle Amelanders. “Het streven is om, ook bij toenemende zorgvraag, Amelanders de mogelijkheid te bieden om voor altijd of zo lang mogelijk op Ameland te kunnen blijven wonen. De grens ligt bij mensen en situaties die een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving vormen.”

De Amelander raad wil voor 24-uurs zorg en -verpleging een cluster van geschikte appartementen of woningen opzetten, inclusief de mogelijkheid voor een gesloten afdeling. De Stelp kan daarbij als uitgangspunt worden genomen. De raad wil ook een clustering van zorg- en verpleegfuncties, personeel en financieringsstromen realiseren, zodat er intramurale zorg en verpleging mogelijk is. Daar wil de raad de huisartsen, de fysiotherapie en andere eerstelijnszorgaanbieders op het eiland nadrukkelijk in betrekken. Het werk moet niet alleen met professionals maar ook met vrijwilligers gedaan worden. Voor de lokale bedrijven ziet de gemeente een rol in de maaltijdvoorziening weggelegd. En er zou een zorgteam op het eiland moeten komen.

Deze Amelander visie sluit aan bij het Amelander initiatief van Zorggroep Ameland, al werd er onder die aansluiting door Ameland’82 een bommetje gelegd. Rudolf Teuben wilde een zin in de visie aanvullen met een paar woorden: ‘zittende’ en ‘en van’. Dat zou de betekenis drastisch wijzigen.

De zin ‘Het is hierbij belangrijk de huisartsen, de fysiotherapie en andere eerstelijnszorgaanbieders op het eiland nadrukkelijk in deze opzet te betrekken,’ zou dan veranderen in: ‘Het is hierbij belangrijk de zittende huisartsen, de fysiotherapie en andere eerstelijnszorgaanbieders op en van het eiland nadrukkelijk in deze opzet te betrekken.’

Bij een dergelijke formulering van dit onderdeel van de visie zou het Amelander Model van Zorggroep Ameland níet passen, omdat enkele leden van de Zorggroep Ameland- initiatiefnemers niet op Ameland wonen en hulp van buitenaf niet bij voorbaat wordt uitgesloten. Zorgmanager Jacob de Groot is niet van Ameland en fysiotherapeut Frank Kiewiet en huisarts Susanne Wouters-Kiewiet zijn weliswaar op Ameland geboren en opgegroeid en hebben er veel familie, maar wonen zelf op dit moment niet op het eiland.

Geen van de raadsleden, op Rudolf Teuben en Dirk Brouwer van Ameland’82 na, zag iets in het amendement.

De visie is bedoeld om te laten zien hoe Ameland tegen het onderwerp ouderenzorg aankijkt en niet om in dit stadium al van alles uit te sluiten, wilde Irma Marinus (PvdA) nog even gezegd hebben.

Het bommetje werd een blindganger.

De Visie op ouderenzorg gaat naar de curator, die het meeneemt in zijn keuze wie de opvolger van Pasana voor Ameland moet worden.

Dossier de Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *