Vijftien miljoen beschikbaar voor subsidie nieuwe natuur

LEEUWARDEN – De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) gaat voor een tweede keer open dit jaar. Daarmee wil de provincie Fryslân extra inzetten op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Met de SKNL worden landbouwgronden binnen het NNN omgevormd naar natuur. Gedeputeerde Staten stelt daar vijftien miljoen euro voor beschikbaar.

In totaal ligt er in Fryslân nog een opgave van ongeveer 1600 hectare landbouwgrond wat nog natuur moet worden. Met deze openstelling hoopt de provincie ongeveer 400 hectare te realiseren.

Wijziging SKNL

De huidige SKNL verandert per 1 januari 2022. De standaard afwaardering van maximaal 85 procent maakt plaats voor een extra taxatie. De eerste taxatie is voor het bepalen van de economische landbouwwaarde van de grond en de tweede taxatie voor de toekomstige natuurwaarde.

Door mee te doen aan de SKNL wordt landbouwgrond afgewaardeerd naar natuur. Daarvoor wordt nu dus nog maximaal 85 procent van de economische waarde van de landbouwgrond betaald aan de eigenaar. De eigenaar houdt het perceel in eigendom en voert zelf het natuurbeheer uit.

Aanvragen

Alle eigenaren met grond in het NNN komen in aanmerking voor deze openstelling en kunnen van 1 november tot 22 november 2021 een aanvraag indienen voor deze regeling. Omdat er sprake is van een plafond, bepaalt de binnenkomst van een complete aanvraag de volgorde van in behandeling nemen.

Via www.fryslan.frl/sknl is meer informatie over de regeling te vinden.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *