Vier ton voor 17 toeristische projecten in Fryslân

LEEUWARDEN – Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben bijna vier ton subsidie beschikbaar gesteld voor 17 toeristische en recreatieve projecten in deze provincie. Met deze provinciale bijdrage wordt een grote verscheidenheid aan toeristische voorzieningen en attracties mogelijk gemaakt. Van alle Waddeneilanden zijn alleen projecten op Schiermonnikoog en Vlieland beloond.
De subsidies zijn toegekend in het kader van de invulling van de 2e tender 2007 van de “Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Fryslân 2007”, onderdeel 6 Toerisme en Recreatie. Deze subsidieverordening is sinds 1 januari 2007 van kracht.
Op 30 januari 2007 hadden Gedeputeerde Staten het maximaal te verdelen bedrag voor de 2e tender 2007 vastgesteld op bijna
€ 455.000. Tot 1 april 2007 konden er projecten worden ingediend. Er zijn 18 projecten aangemeld. Eén project voldoet niet aan de criteria van de regeling; dit verzoek is afgewezen. De 17 projecten die wel aan de voorwaarden van de regeling voldoen vragen een subsidiebedrag van bijna vier ton. Het restant van het beschikbare budget blijft beschikbaar voor toeristische projecten in 2008.
Aanvragen 2008 nu indienen
Ook voor 2008 is in twee tenders subsidie beschikbaar: Aanvragen voor de eerste tender 2008 kunnen worden ingediend tussen 1 juli en 1 oktober 2007. Voor deze termijn heeft de provincie 450.000 beschikbaar. Aanvragers kunnen voor een subsidieaanvraagformulier contact opnemen met de bureaus van Plattelânsprojekten. Downloaden kan ook via internet www.fryslan.nl/toerisme.
Fietsen voor de natuur
Op Vlieland en Schiermonnikoog is het project ‘Fietsen voor de natuur’ beloond met een subsidie van 8.515 euro. Het betreft hier een pilotproject van Staatsosbeheer en Natuurmonumenten waarbij fietsverhuurders op de eilanden een ‘groene toeslag’ vragen waarmee natuurprojecten op die eilanden worden gerealiseerd. Wanneer de resultaten van de pilot daartoe aanleiding geven zal het project ‘fietsen voor de natuur’ worden uitgebreid naar andere locaties in Nederland. Het project kost 28.515 euro.
Kijkvoorziening Westerplas Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog wordt aan de zuidkant van de Westerplas een vogelobservatiepunt gerealiseerd. Het geldbedrag van de in 2006 gewonnen NCRV-prijs ‘De mooiste plek van Nederland’ , 25.000 euro, wordt hieraan besteed. De provincie draagt 35.750 bij aan de totale kosten van 117.500 euro.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *