Vertraging voor P De Hagen

BALLUM – De gemeenteraad van Ameland moet nog instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan voor het parkeerterrein aan De Hagen in Hollum. Dat zal in de raadsvergadering van 24 juni plaatsvinden. De bestemming was wonen en wordt parkeren. Formeel kan er pas zes weken na het raadsbesluit en de bekendmaking van de nieuwe bestemmming geparkeerd worden. Dat is begin augustus. Het college denkt half juli de auto er al kwijt te kunnen. 

Vertraging

Het verbaast Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland dat er nog niet begonnen is met de inrichting. Hij uit zijn verbazing in de raadscommissievergadering van 3 juni, waar het bestemmingsplan op de agenda staat. De vier huisjes zijn in april afgebroken. In mei gebeurt er niets. Op 3 juni graaft er een graafmachine en op 4 juni is het weer stil aan De Hagen. Het project loopt enige vertraging op, zegt wethouder Theo Faber. Dat komt door de latere levering van rioolmateriaal. 

Zienswijze

In totaal zijn er bij de gemeente drie zienswijzen binnengekomen, die geen rem op de aanleg zetten.

De zienswijzeschrijvers brengen verschillende punten in het midden. Zo zou de parkeerdruk helemaal niet zo groot zijn als gemeente en supermarkt willen doen geloven. Met een betere routeaanduiding richting bestaande parkeergelegenheden zou er genoeg ruimte zijn voor de auto’s (Bij een supermarkt van de omvang van de Coop zou een parkeerterrein voor 52 auto’s passen. In de huidige situatie kan het winkelend publiek gebruik maken van 22 Coop-parkeerplekken en 8 gemeentelijke. Dat blijkt te weinig en dat wordt bevestigd door de klachten over parkeeroverlast die bij de gemeente binnen zijn gekomen.)

Staatssteun

De verkoop van de ingerichte parkeerplaats aan de ondernemer van de supermarkt zou ongeoorloofde staatssteun betekenen. De waardevermindering van woonbestemming naar parkeerbestemming komt voor rekening van de gemeente (Van ongeoorloofde staatssteun is geen sprake, zegt de gemeente. Er wordt een marktconforme prijs betaald en bovendien is een deel van de grond al van Douwe Bakker van de Coop, de strook aan de westzijde van de winkel. Dat waren de achtertuintjes van de toenmalige huisjes, waar het allemaal mee begon. Die strook heeft bestemming detailhandel, maar wordt ook deel van het parkeerterrein).

Fijnstof

Verder worden de vleermuizen genoemd. Daar zou geen deugdelijk onderzoek naar gedaan zijn (Er zaten geen vleermuizen of huismussen in de woningen, zegt de gemeente). De watertoets zou niet voor het hele gebied zijn gedaan (Is voldoende gebeurd, zegt gemeente). Er zou geen archeologisch onderzoek hebben plaatsgevonden (Is niet nodig, stelt gemeente). De uitbreiding van de parkeerplaats leidt tot luchtvervuiling in de vorm van fijnstof en benzeen, stelt een van de zienswijzeschrijvers (De hinder zal niet wezenlijk toenemen, zet de gemeente daar tegenover) en tot lichthinder van inschijnende koplampen. Ook zal de geluidshinder van dichtslaande autodeuren en menselijk stemgeluid toenemen (Het zal geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden inhouden, stelt gemeente).

Groen

Dat er vier huisjes zijn afgebroken vinden twee briefschrijver in strijd met de gemeentelijke woonvisie (Juist niet, zegt gemeente). Van één Hollumer kwamen feitelijk geen bezwaren maar suggesties over de inrichting en het gebruik van groen. Die suggesties zijn meegenomen in het inrichtingsplan. Er komt een groenstrook. Kortom, de zienswijzen zijn geen reden om niet door te gaan met de aanleg.

Invalide parkeerplekken

Het winkelend publiek kan straks parkeren op 54 vakken, de 34 nieuwe en bestaande plekken op de noordelijke parkeerplaats van de Coop. Van de 34 nieuwe worden er drie speciaal voor minder validen. Die drie parkeervakken liggen naast de ondergrondse containers.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *