Vernietigend rapport van Rekenkamercommissie

BALLUM – De onafhankelijke Rekenkamercommissie trekt niet mis te verstane conclusies over de rol van de gemeente in de informatievoorziening rond de projecten Kennis- en Innovatiecentrum en Maritiem Centrum van de STAM, Stichting Amelander Musea.
De besluitvorming rond het museumproject heeft niet onrechtmatig plaatsgevonden, dat wil Tineke Hemminga (PvdA), wethouder in het vorige college in de periode dat de besluitvorming plaatsvond, voorop stellen. Hemminga voelt zich aangesproken door het rapport. Als de conclusies naar buiten waren gekomen tijdens haar zittingsperiode dan had er minstens één wethouder moeten opstappen, zegt ze. Als verzachtend argument geeft Hemminga aan dat de gemeente met een project te maken kreeg van een omvang zoals Ameland dat nog nooit had gekend. Het voorvorige college, Will Bakema (A’82), Oene de Vries (CDA) en Roel Cazemir had de eerste stappen voor dit zeer ambitieuze plan al gezet, waarbij moet worden aangetekend dat het CDA vanaf het begin tegen de plannen is geweest. Hemminga werd, als verantwoordelijk wethouder voor museumzaken, "niet optimaal" geïnformeerd door de andere twee leden van het college, wethouder Piet IJnsen (ABA) en burgemeester Paul Verhoeven. “Ik was het meest kritisch,” motiveert Hemminga haar buitenspel positie. Zij had de meeste kritiek over het gebrek aan openheid. “De portefeuillehouder en de afdeling werden niet in het project betrokken.”
Tineke Hemminga vindt niet dat het huidige college moet bloeden voor de fouten van haar college. “Ik vind niet dat het huidige college moet opstappen.”
Piet IJnsen heeft zaterdag 26 mei het rapport dat hij vrijdag per post heeft ontvangen, nog maar voor de helft gelezen. Hij geeft voorlopig geen commentaar en wacht de bespreking in de raadscommissievergadering van 4 juni af. “Ik heb nog wel wat vragen,” is het enige dat hij kwijt wil.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *