Verkiezingsdebat 1 maart 2014 – 2 –

NES – Alle lijsttrekkers traden aan in De Toel voor het verkiezingsdebat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Debatleider was Wouke van Scherrenburg. Er werd gedebatteerd naar aanleiding van een aantal stellingen die de politieke fracties zelf hadden mee voorbereid.

Wat weten we te melden over het afstoten van taken zoals de vuilnisophaaldienst, alle gemeentelijke taken en het gemeentelijk woningbedrijf.

Albert Huizeling (CAO partij) vindt dat alle niet-primaire taken en dubbele functies afgeschaft moeten worden.

Irma Marinus (PvdA) wil het gemeentelijk woningbedrijf niet afstoten en meent dat de gemeente zelf de regie in handen moet houden. Als we de vuilnisophaaldienst uitbesteden dan is Ameland die werkgelegenheid ook kwijt.

Nico Oud (CDA) wil het gemeentelijk woningbedrijf houden. De concurrerende huisvuilophaler heeft de gemeente wel wakker geschud. De VVV is uitgebouwd tot een volledig bedrijf, die voert gastheerschapstaken voor Ameland uit. Ameland is aandeelhouder van afvalverwerker OMRIN. Het contract is voor “redelijk onbepaalde tijd.”

André Tuil (VVD) meent dat kennis bij marktpartijen groot is. Als voorbeeld noemt hij het woningbedrijf en de vuilnisophaaldienst. Alle niet-primaire taken kunnen worden afgestoten. Ondernemers zijn inventief en zij zorgen daarmee voor meer toerisme. Dat doet niet alleen de VVV. Wat de vuilnisophaaldienst betreft: laat de markt concurreren. Amelanders kunnen dan bij dat bedrijf gaan werken. "Dat is heel normaal."

Piet IJnsen (ABA) meent dat als Ameland een volwaardige gemeente wil zijn het de niet-primaire taken niet moet afstoten. Het moet wel betaalbaar blijven.

Will Bakema (A’82) wil de vuilnisophaaldienst bij de gemeente houden. Of afstoten van taken geld oplevert is zeer de vraag. De VVV voert haar taken goed uit. Gemeente Ameland heeft bewust gekozen de VVV te blijven ondersteunen. Gemeente Ameland zit aan een contract met OMRIN vast. Daar kan Ameland niet zomaar uitstappen.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *