Verkiezingsdebat 1 maart 2014 – 3 –

NES – Alle lijsttrekkers traden aan in De Toel voor het verkiezingsdebat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Debatleider was Wouke van Scherrenburg. Er werd gedebatteerd naar aanleiding van een aantal stellingen die de politieke fracties zelf hadden mee voorbereid.

Willen we ook een extra wethouder en hoe denken we over de transitie jeugdzorg en arbeidsparticipatie die per 1 januari 2015 door de gemeente overgenomen wordt? Binnen het sociaal domein worden drie onderdelen overgeheveld: Wet werken naar vermogen, de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo en de transitie van jeugdzorg. Het Rijk heeft hier vals gespeeld, door het pakket op het gemeentelijke bordje te kwakken zonder daar een zak geld bij te doen. Is Ameland er klaar voor? Wat als de middelen niet toereikend zijn. Moet er dan geld teruggehaald worden van de VVV?

André Tuil (VVD) ziet niets in een derde wethouder. Het meeste werk wordt toch door de ambtenaren gedragen. Tuil heeft niet genoeg zicht op de transitie van zorgtaken. Hij noemt de gemeenschappelijke regeling en de samenwerkingspot.

Nico Oud (CDA) wil een coalitie houden met twee wethouders. Je hebt meer aan goed geschoold personeel. Wat de zorgtransitie betreft ziet Oud kansen in de samenwerkende eilanden. En anders moet Den Haag over de brug komen met een uitzondering voor Ameland. Als het bij alle gemeenten niet lukt om de zorg te regelen dan moet het Rijk de transitie terugdraaien.

Irma Marinus (PvdA) staat drie parttime wethouders voor, die gedrieën ongeveer zoveel gaan verdienen als de twee huidige wethouders samen. Marinus maakt zich zorgen om de ouderenzorg, De Stelp en oud worden op het eiland. Kan dat straks nog wel? De schouders moeten samen onder de zorg gezet worden. Het is een groot pakket en daarom pleit ze voor drie wethouders. Marinus ziet ook iets in inventieve oplossingen zoals bijvoorbeeld woningruil.

Albert Huizeling (CAO partij) wil geen extra wethouder. Kennis kun je inkopen. Bij jeugd en gezin zit bijvoorbeeld genoeg kennis. Ameland is niet klaar voor de zorgtransitie, maar dat is geen enkele gemeente, stelt Huizeling. Gemeente Ameland moet ondernemer gaan worden en een getijdecentrale gaan aanleggen in het Amelander Gat. Huizeling heeft het berekend en daar is subsidie voor te verwerven uit de Europese pot. Met die turbines is veel geld te verdienen. [Wouke van Scherrenburg: “Daar is maar één woord voor: Utopia.”] Voor know how wil Huizeling shoppen op de wal.

Will Bakema (A’82) wil twee wethouders houden die als nu een 90 % baan aan hun wethouderschap hebben, met een meewerkende burgemeester. De zittende wethouder roemt de speciale band die op Ameland tussen de Amelanders bestaat. Daar zit veel zorg in. [Wouke van Scherrenburg: "Met noaberschap red je het niet."] Bovendien is er een pot van drie ton waar zorgtaken uit gefinancierd kunnen worden. Ook Bakema noemt het sterke samenwerkingsverband met de Waddeneilanden. En anders in Den Haag aankloppen. [Wouke van Scherrenburg: “U denkt dat er in Den Haag nog een potje staat? Dream On!”]

Piet IJnsen (ABA) wil maximaal twee wethouders die er elk een 90% baan aan hebben. “Dat moet kunnen binnen de huidige constellatie.” IJnsen ziet dat Ameland nog niet klaar is voor de transitie. Er is een gemeenschappelijke regeling. Amelander vraagstukken vragen om Amelander oplossingen. Knelgevallen kunnen uit de algemene middelen worden betaald. Dat kan een budgetoverschrijding betekenen, maar je kunt zorg niet weigeren.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *