Verkenning oplossing verbinding Ameland met vaste wal

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werken gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding van Ameland met de vaste wal. De aanpak om te komen tot deze visie is recentelijk door de partijen vastgesteld. Een advies met voorkeursvarianten wordt eind 2019 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gepresenteerd.

Open plan proces

Het opstellen van een langetermijnvisie is een aanbeveling uit het Open Plan Proces. De morfologische trends maken dat er meer nodig is om de verbinding van Ameland met de vaste wal na 2029 op peil te houden. De maatregelen die nu uitgevoerd worden, zoals de bochtafsnijding in de Vloedgeul, vergroten de betrouwbaarheid voor de periode tot 2029. De langetermijnoplossingen moeten uitkomst bieden voor na 2029.

Betrokkenheid bewoners, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties

Bij het opstellen van de visie zijn vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder leden van diverse dorpsraden, ondernemers, de VVV en betrokken vervoerders. Ook wordt een aantal bewonersavonden georganiseerd, waar belanghebbenden kunnen meedenken over de langetermijnvisie. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in maart 2019 op Ameland. Bewoners en belanghebbenden worden hiervoor nog uitgenodigd.

Gebiedsvisie

Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat kijken gezamenlijk naar de toekomst. De partijen stellen een langetermijnvisie op met hierin verschillende varianten voor een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid van Ameland. Hierbij worden alle opties bekeken en wordt gebruik gemaakt van kennis en kunde op het gebied van innovatieve vervoersoplossingen, duurzame mobiliteit en de morfologie van het wad.

Ondertussen gaat Rijkswaterstaat door met de uitvoering van de kortetermijnmaatregelen, waaronder de afsnijding van de bocht in de Vloedgeul.

Bron: RWS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *