Verkenner adviseert brede waterschapscoalitie

LEEUWARDEN – Verkenner Klaas van Weperen adviseert het waterschapsbestuur een brede coalitie te vormen van BBB, Water Natuurlijk, de geborgde zetels aangevuld met PvdA, FNP en VVD. De winst van BBB en Water Natuurlijk is een duidelijk signaal dat een brede coalitie wenselijk is, zo concludeert Van Weperen. ‘Alle partijen willen graag dat boeren, natuurbeheerders en inwoners op gebiedsniveau samenwerken aan de toekomst van hun gebied. Dan moet je als dagelijks bestuur het goede voorbeeld geven’.

Een brede coalitie is nodig om de grote opgaven in het waterbeheer en de waterzuivering aan te pakken. Gebiedsgericht werken, gezonde financiën, een klimaatbestendige inrichting en verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit, zijn thema’s die genoemde partijen verbinden. Er zijn inhoudelijke verschillen, maar die lijken volgens Van Weperen overbrugbaar. De beoogde coalitiepartijen willen een innovatief Wetterskip dat dichtbij de mensen staat waarvoor het werk gedaan wordt. Zichtbaarheid, een regionale loketfunctie en maatwerk zijn belangrijk thema’s.

Getrapte vertegenwoordiging

Wetterskip Fryslân mag volgens de Waterschapswet maximaal 3 fte aan dagelijks bestuurders aanstellen. Van Weperen concludeert dat er eigenlijk 4 fte nodig zijn om alle waterschapstaken goed uit te kunnen voeren. Mogelijk biedt het kabinet vanaf 2024 ruimte om het aantal fte uit te breiden. Tot dan zal de 3 fte verdeeld moeten worden over de DB-leden. Dit betekent ook dat enkele coalitiepartijen zich door een DB-lid van een andere partij moeten laten vertegenwoordigen. Bereidheid hiertoe heeft mede een rol gespeeld bij het advies voor genoemde coalitie. De beoogde coalitie zet in op twee DB-leden namens BBB, 2 DB-leden namens Water Natuurlijk, Geborgd Natuur en PvdA en 1 DB-lid namens Geborgd Landbouw, FNP en VVD.

Brede coalitie

Voor een brede coalitie is het belangrijk dat het dagelijks bestuur als team opereert en vertrouwen geniet van inwoners, concludeert Van Weperen. De opgaven in het waterbeheer en de waterzuivering en bijbehorende financiering vragen verder een goede en stevige lobby naar het Rijk. Van Weperen concludeert dat het daarom verstandig zou zijn in het dagelijks bestuur enkele bestuurders te benoemen met goede contacten in Den Haag en Europa. Ook is continuïteit in het bestuur belangrijk. En met veel nieuwe leden in het algemeen bestuur is ook daar behoud van de nodige bestuurlijke ervaring wenselijk.

BBB, Water Natuurlijk, PvdA, FNP, VVD, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur hebben samen 20 van de 25 zetels in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Formatieproces

BBB heeft te kennen gegeven dat ze Klaas van Weperen ook graag het formatieproces laten leiden. De formateur gaat samen met de beoogde coalitiepartijen kijken hoe ze tot een coalitieakkoord kunnen komen. Ook een door alle partijen gedragen bestuursakkoord behoort tot de mogelijkheden.

Bron Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *